20.11.18

Vattenanalys skall vara ackrediterad av SWEDAC

Vattenanalys ackrediterad av SWEDAC bör göras minst vart tredje år enligt Livsmedelsverket och kan beställas till rabatterat pris (1 639:-) på https://www.bravavattenrening.se/bestall-vattenanalys/ En vattenanalys säkerställer kvaliteten på ert dricksvatten.

Vattenanalys visar bla. hur mycket arsenik, bly och uran som finns i vattnet, något som kan påverkar er hälsa negativt. En komplett ackrediterad vattenanalys kall innehålla fyra prover, Kem fysikaliskt, Mikroorganismer, Radon samt tungmetaller och alltid vara ackrediterad just för att säkerställa att alla parametrar stämmer och är utförda korrekt.

En Vattenanalys ligger alltid till grund för en vattenrening, först då får man med alla parametrar och kan anpassa vattenfilter efter en vattenanalys och ett rent vatten.