Vårstabor varnar för höga radonhalter

https://mitti.se/nyheter/bostad/varstabor-varnar-radonhalter/

BOSTADIntresset är stort för Slättmalm – det nya stora området i Vårsta med 300 bostäder.
Men kommunen och byggherrarna har en del att ta hänsyn till.
Höga radonhalter och Vårstabor som inte vill ha mer trafik finns på listan.

2017-03-03

En hel del folk samlades på Malmsjö skola när Botkyrka kommun ordnade dialogforum. På agendan stod Slättmalm , den stora utbyggnationen av Vårsta som beräknas komma i gång 2019 om allt flyter på smärtfritt. I höst räknar kommunen med att kunna presentera ett förslag till detaljplan. Många boende kommer att få fin sjöutsikt, men det finns också en hel del att ta hänsyn till.

Läs också: Kommunen vill få bort transporter med farligt gods från Dalvägen

– Det är 40 meters höjdskillnad i området och vilket blir en utmaning när du ska bygga gata, sade projektledaren Anette Rosdahl under mötet.

Dialogforum om Slättmalm i Vårsta

Dialogforums ordförande Birgitta Mörk (S) och Tommy Eriksson från vägföreningen i diskussion.

En av det hetaste frågorna var trafiken. Grödingeborna på plats gjorde det klart och tydligt att de inte vill att det nya området ska få en bilväg in i de äldre delarna av Vårsta via Malmbackavägen som ligger i närheten av vattentornet på höjden i Vårsta.

Dialogforum om Slättmalm i Vårsta, Lillmalms vägförening

Korsningen Lillmalmsvägen/Malmbackavägen.

De vill istället att det nya området bara ska ha anslutning med bil via länsväg 225, alltså Nynäsvägen. Tommy Eriksson som är kassör för Lillmalms vägförening menar att en anslutning till Malmbackavägen inte är hållbar, och att det boende i det nya området skulle välja att köra igenom samhället istället för ut på länsväg 225.

Dialogforum om Slättmalm i Vårsta, infart från länsväg 225

Ungefär här vid länsväg 225 är det tänkt att området ska ha sin huvudinfart.

– Vägarna är alldeles för smala och dåliga, säger Tommy Eriksson som är kassör i vägföreningen till Mitt i Botkyrka Salem.

En annan punkt som väckte intresse var halterna av radon i området. Delar av Vårsta är ett högriskområde för markradon, och Slättmalm ligger i det området.

– Jag har själv haft 500 becquerel i huset och fått ned det till 30 becquerel. Ett av husen här uppe vid vattentornet hade också ett av de högsta värdena som mätts upp i Sverige. Det här innebär att husen måste byggas med tjocka bottenplattor, säger Vårstabon Berndt Lundin till Mitt i Botkyrka Salem.

Läs också: Städar-Herman och andra Grödingeprofiler i utställning

Kommunen berättar dock att de har koll på läget.

– Enligt den geotekniska utredning som gjorts rekommenderas att markradonmätningar genomförs inför projektering och byggnation. Syftet är att utreda vilka byggnader som måste utföras radonsäkert. Det innebär att frågan är uppmärksammad och kommer att följas upp när vi vet mer om byggnadernas placeringar, säger planarkitekten Sara Olsson till Mitt i Botkyrka Salem.

Kommunens tjänstemän på plats,  projektledaren Anette Rosdahl och planarkitekten Sara Olsson , framförde att synpunkter som kom fram under mötet förmodligen inte skulle påverka förslaget till detaljplan som beräknas gå ut på samråd efter sommaren, utan komma med som synpunkter i samrådsredogörelsen.

Mer nyheter

Kontakta oss idag!

BRAVA Vattenrening finns och verkar i Stockholm och Örebro med omnejd och har kunder över hela Sverige. Vi har stor och bred kunskap om alla sorters vattenproblem och vattenkällor.

Genom att klicka på skicka medelande så godkänner du vår integritetspolicy, du kan när som helst skriva till oss för att ta bort dina uppgifter.