Nedan följer hela informationen som kommunen gått ut med på sin hemsida:

Torsdag kl. 16:45: Vattnet i Råneå bör inte användas som dricksvatten. Algblomning har under torsdagen uppmärksammats i Andträsket, Råneås råvattentäkt. Därför avråds Råneåborna att dricka vattnet i kranen. Vattnet bör inte heller ges till husdjur, hundar är särskilt känsliga. Dusch bör också undvikas. Särskilt känsliga personer bör undvika hudkontakt med vattnet.

Här finns vatten att hämta

Vatten för dryck och matlagning kommer inom kort att finnas på följande ställen i Råneå, ta med egna kärl;

Busstationen i centrum

Tekniska i Råneå, Tallhedsvägen

Tankar med vatten kommer också att finnas för verksamhetsbehov vid Älvens förskola, Forsbacka vård- och omsorgsboende samt Västberga vård- och omsorgsboende.

Hur kan vattnet användas?

Eftersom vattnet kan innehålla algtoxin så bör det inte användas för dryck, matlagning, tandborstning eller dusch eftersom risken finns för inandning av små vattendroppar. Särskilt känsliga personer med allergiska besvär bör undvika hudkontakt då detta kan ge irritation och hudutslag. Vattnet kan användas för att spola i toaletter, städa, diska och tvätta.

Algblomning i Andträsket

Vid lunchtid idag, torsdag, fick Miljö- och byggnadsförvaltningen in ett tips om misstänkt algblomning i Andträsket. Efter platsbesök kunde algblomningen längs stränderna bekräftas. Vilken sorts alger det handlar om kommer att kunna säkerställas förrän tidigast måndag nästa vecka. Eftersom Andträsket fungerar som råvattentäkt för Råneå samhälle uppmanar Stadsbyggnadsförvaltningen som en säkerhetsåtgärd, att vattnet inte bör drickas.