LEDARE GOTLÄNNINGEN Sommaren är i antågande och säkert som ett brev på posten brukar den klassiska väckarklockan ringa, nämligen förbud mot trädgårdsbevattning och biltvätt med slang för abonnenter anslutna till regionens vattenledningsnät.

Väckarklocka därför att den belyser bristen på rent dricksvatten. Men i år kom förbudet redan första april för delar av ön och efter första juni omfattas i stort sett hela Gotland. Rekordlåga nivåer på grundvattnet och Tingstäde träsk är orsaken. Nu är det dessutom inte tillåtet att fylla pooler med dricksvatten om det inte hämtas med tankbil från Fårösund.

Tillgången på rent vatten är grunden för allt liv, men torra, nederbördsfattiga somrar och snöfattiga vintrar blir förmodligen vanligare i framtiden. Och enligt vissa uppgifter så är det bara nederbörden under tiden oktober till april som fyller på grundvattennivån. Under sommarhalvåret tar istället växtligheten upp allt regn direkt. Kanske borde sparsamheten därför vara större också under övriga delar av året. Den verkliga vattenkrisen kanske vi får uppleva i höst?

Egentligen behöver en människa bara 50 liter vatten per dygn för att dricka, laga mat, tvätta och sköta personlig hygien. I västvärldens industriländer förbrukar vi dock flera hundra liter vatten per person, men då använder vi också rent dricksvatten till biltvättar, bevattning, industriprocesser med mera.

Sent ska syndaren vakna är ett uttryck som passar bra i sammanhanget. För det vore en överdrift att påstå att visionära lösningar för framtidens vattenförsörjning under årens lopp stått högt på regionens dagordning.

Det är oroande att vi inte kommit längre när det gäller just alternativa lösningar, vilket kan resultera i att vi i framtiden måste prioritera olika användningsområden. Ska vattnet användas i hushållet till dusch och matlagning eller till biltvättar och bevattning av fotbollsplaner och gräsmattor?

Nu utgår istället vattenplaneringen från ständigt ökad användning och för att möta det ökade vattenbehovet planeras för avsaltning av havsvatten. Men hur lockande känns det att dricka vatten från ett av världens mest förorenade innanhav? Ett hav från vilket vi avråds att äta vissa fiskarter på grund av för mycket gifter.

Fokus borde istället ligga på minskad förbrukning genom bland annat separering av olika användningsområden. Är det exempelvis rimligt att spola toaletter med rent dricksvatten? I många länder med vattenbrist samlas vattnet från tvättställen upp i toalettanken och används vid spolning. Bara ett litet exempel, men enkelt och smart. För vips har sju till tio liter vatten sparats vid varje spolning. Vi spolar istället ut motsvarande mängd rent dricksvatten. Ett annat exempel är bevattning med duschvatten.

En dansk toppolitiker – minns inte vem – myntade under Sveriges förra finanskris ett uttryck som jag lagt på minnet och som passar även på vattenfrågan: ”Sverige åker första klass, men rakt in i helvetet!” Lite tillspetsat, men tänkvärt. Nu är klockan fem över tolv och det är hög tid för hållbara framtidslösningar.