07.12.23

VA-taxan höjs: ”Ska vara självfinansierande”

Vid årsskiftet höjs VA-taxan i Askersunds kommun med 6,5 procent. För en genomsnittlig villa med alla tjänster motsvarar höjningen en kostnadsökning på 70 kronor i månaden.

 

När kommunfullmäktige på måndagen samlades för årets sista sammanträde var det för att bland annat besluta om nästa års kommunala taxor. I enlighet med förslaget från kultur-och tekniknämnden klubbades en höjning av VA-taxan med 6,5 procent.

Höjningen är, menar kommunen, bland annat en konsekvens av det senaste årets stigande räntor och inflation.

– VA-området ska vara självfinansierande, därför behövs en justering av taxan nu. Men även om vi höjer avgifterna något kommer vi ändå ligga lägre än flera kommuner i vår närhet, säger kultur- och tekniknämndens ordförande Joakim Blückert (M) i ett pressmeddelande.

Enligt kommunen motsvarar höjningen för en genomsnittlig villa med alla tjänster (dricks-, spill- och dagvatten) en avgiftsökning på 70 kronor i månaden.