03.10.17

Tar banklån på en halv miljard till vattenrening

Läs mer här

Bengt Olsson, förvaltningschef: Behoven är enorma
En halv miljard kronor ska rena Kristianstads vatten. Foto: Jerker Hagman/Sveriges Radio

Nu är det klart att Kristianstad lånar en halv miljard kronor från Nordic Investment Bank. Pengarna ska gå till vattenrening.

Det är den internationella storbanken Nordic Investment Bank (NIB) som beviljar ett lån på 500 miljoner kronor till Kristianstad. Pengarna ska användas till reningsverk och dricksvattenkällor.

Just nu pågår förberedelser.

Centrala reningsverket i Kristianstad från 1956 ska byggas om. Det renoverades senast för ett och ett halvt decennium sedan.

– Just nu pågår förberedelser för att bygga om och bygga ut för att klara framtidens behov. Framförallt för att klara industriernas behov, säger Bengt Olsson, som är chef för Kristianstads kommuns tekniska förvaltning C4 Teknik.

Det här gynnar ekonomisk tillväxt.

Pengar behövs också för att förstärka dricksvattenförsörjningen från nya källor i Tollarp och Gärds Köpinge. Lånet går även till renovering av vattenverken i Önnestad, Vånga och Kristianstad.

– Investeringen i Kristianstads reningsverk och vattenförsörjning kommer öka allmänhetens tillgång till samhällelig service och gynna ekonomisk tillväxt, säger Henrik Normann, som är vd för Nordic Investment Bank, i ett pressmeddelande.

Stora projekt

Nordic Investment Bank har huvudkontor i Helsingfors och ägs tillsammans av Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Estland, Lettland och Litauen.

Om- och nybyggnad av renings- och vattenverk är inte de enda stora projekt som är på gång i Kristianstad. Ett annat exempel är Lingenässkolan som byggs på Näsby för 326 miljoner kronor.