03.02.16

Sjukdomsutbrott orsakade av dricksvatten

Folkhälsomyndigheten har sammanställt en rapport över dricksvattenburna utbrott i Sverige åren 1992-2011. Rapporten riktar sig till alla som har intresse i dricksvattenfrågor.

I rapporten redovisas detaljerad information om utbrotten, och de svenska utbrotten under perioden jämförs med andra länder och med tidigare tidsperioder. Rapporten finns att läsa här.

Sedan 2011 har antalet mikrobiologiska barriärer ökat i svenska vattenverk, vilket redovisats i en tidigare rapport från Svenskt Vatten som kan läsas här.