09.01.24

Så gjorde SVT kartläggningen av PFAS i dricksvattnet

UPPDATERAD IGÅR 06:47
PUBLICERAD IGÅR 06:00

Flera svenska vattenverk levererar i dag vatten med PFAS-halter över det kommande gränsvärdet. Så här gjorde vi kartläggningen.

Bakgrund: 2021 publicerade Livsmedelsverket en kartläggning över vilka vattenverk som levererar dricksvatten med PFAS. Enligt den undersökningen så var det bara 123 av 290 kommuner som analyserade dricksvatten för PFAS. I dessa kommuner fanns totalt 247 vattenverk som försörjer mer än 500 personer. 154 av dessa hade analyserats för PFAS och i 72 vattenverk hade PFAS påträffats.

Under oktober och november 2023 frågade SVT dessa 72 vattenverk efter deras senaste mätresultat. Alla svarade. I nio kommuner finns det vattenverk som levererar dricksvatten med en PFAShalt över 4 ng/liter. (I Hultsfred finns vattenverk med höga PFAS-halter, men de brunnarna är nu avstängda).

Vattenverken behöver bara göra PFAS-mätningar om det finns misstanke om att råvattnet kan innehålla PFAS. Att genomföra PFAS-mätningar är frivilligt fram tills att det nya gränsvärdet börjar gälla i januari 2026. Det kan alltså finnas ett mörkertal av PFAS-förorenade vattentäkter utöver de vi har hittat i den här undersökningen.