02.09.16

Risk för spridning av oljelukt i dricksvatten

Risk för spridning av oljelukt i dricksvatten

 

Växjö ,

UPPDATERAD Det omfattande och svåra arbetet med att försöka spåra orsaken till oljelukten i Sandsbrovattnet fortsätter.

– Det finns inga omedelbara svar, säger kommunens va-chef Steve Karlsson.

Vid lunchtid på torsdagen fick va-avdelningen svar på de vattenprover som skickats in för analys.

– Det visade ingenting, man kunde inte detektera något petroleum.

Steve Karlsson säger att man väntar på ytterligare provsvar under fredagen.

– De vattenproverna hade en tydlig lukt. Så vi får se vad svaren säger.

Han önskar att proven skulle visa viken sorts petroleum det handlar om. Då hade det blivit lättare att hitta föroreningen.

Va-avdelningen har stängt ned en av vattenledningarna som matar Sandsbro.

– Vi misstänker att den ledningen framför den andra är orsaken.

Man spolar också ledningarna i förhoppningen att de drabbades vatten ska bli bättre.

– Det skulle kunna ha en viss effekt. Målet är också att förhindra att problemet ska spridas över ett större område.

Det är alltså risk för spridning?

– Ja, vattnet har sin väg genom systemet, det är många vägar som det kan snurra.

Har ni fått några tecken på att det finns förorenat vatten utanför Sandsbro?

– Nej, vad vi vet nu har vi inga indikationer väster om Gränsvägen/Madvägen, alltså gamla Sandsbro.

I området finns både nya och gamla ledningar. Steve Karlson menar att orsaken inte alls behöver vara gamla trasiga ledningar där på något sätt oljeprodukter kommer in. Petroleum kan också tränga rakt igenom plasten på nyare så kallade PE-ledningar.

– Det behövs så oerhört lite petroleum för att det ska ge smak och lukt. Man pratar om en droppe i en kubikmeter vatten.

Va-avdelningen arbetar nu med att ta upp vatten vid ett antal kontrollpunkter i området, exempelvis vid brandposter och Sandsbro skola för att ringa in var föroreningen finns.

Har ni något tidsperspektiv för arbetet?

– Det är jättesvårt att säga men är vi rätt på det kan det gå ganska snabbt.

En vanlig vattenläcka kan upptäckas från gatan med hjälp av specialinstrument. Att lokalisera orent dricksvatten är betydligt svårare.

Tillsamman med miljö- och hälsoskyddskontoret jobbar va-avdelningen med att försöka lokalisera eventuella föroreningskällor, exempelvis gamla oljetankar och förorenad jord.

Steve Karlsson är noga med att understryka att det inte behöver vara att olja i marken som är orsaken.

– Det kan också vara något helt annat, exempelvis en felkopplad installation.

Enligt Steve Karlsson har det tidigare inträffat att vattnen fått smak och lukt av olja.

– Men då har det varit inne på en enskild fastighet där en ledning har legat i en oljeförorening.

Nu har problemet en helt annan dignitet. Ett par hundra hushåll kan vara drabbade.

– Nu tror jag inte att så många som verkligen noterat att vattnet luktar utan betydligt färre. Men åtminstone på några ställen har lukten varit ganska kraftig.