Risk för spridning av oljelukt i dricksvatten

Det omfattande arbetet med att identifiera källan till oljelukten i Sandsbro vid Växjö kommun fortsätter. Enligt kommunens VA-chef Steve Karlsson har de inga snabba svar. Vid lunchtid på torsdagen fick VA-avdelningen resultat från de vattenprover som skickats in för analys. Proverna visade inget, ingen petroleum kunde detekteras. Enligt Steve Karlsson väntar man på fler provsvar, som hade en tydlig lukt. Han hoppas på att analyserna ska kunna avslöja vilken sorts petroleum det handlar om, vilket skulle underlätta spårningen av föroreningen.

VA-avdelningen har stängt en av vattenledningarna som förser Sandsbro med vatten, och de misstänker att denna ledning är källan till problemet. Ledningarna spolas även i hopp om att förbättra vattenkvaliteten. Frågan kvarstår dock om det finns risk för spridning. Vattnet kan röra sig genom systemet på många olika sätt. Än så länge har man inte sett några tecken på föroreningar utanför Sandsbro, exempelvis väster om Gränsvägen/Madvägen, i gamla Sandsbro. Området har både nya och gamla ledningar. Steve Karlsson påpekar att orsaken inte nödvändigtvis är gamla trasiga ledningar, eftersom petroleum också kan tränga igenom plasten i nyare PE-ledningar. Det krävs lite petroleum för att påverka smak och lukt, en droppe i en kubikmeter vatten kan räcka.

VA-avdelningen tar nu vattenprover vid flera kontrollpunkter i området, till exempel vid brandposter och Sandsbro skola, för att ringa in föroreningen. Förhoppningarna är att arbetet ska gå rätt fort. Att lokalisera en vanlig vattenläcka kan göras med specialinstrument, men att hitta källan till förorenat dricksvatten är svårare. Tillsammans med miljö- och hälsoskyddskontoret arbetar VA-avdelningen med att identifiera eventuella föroreningskällor, som gamla oljetankar och förorenad jord.

Steve Karlsson betonar att orsaken inte nödvändigtvis är olja i marken. Det kan också vara något helt annat, som en felkopplad installation. Steve berättar att det tidigare har förekommit att vattnet fått smak och lukt av olja, men då har det varit begränsat till en enskild fastighet där en ledning legat i en oljeförorening. Nu är problemet av en helt annan omfattning, ett par hundra hushåll kan vara drabbade. Man tror att många faktiskt har märkt oljelukten, men på vissa ställen har lukten varit kraftigare.

Mer nyheter

Kontakta oss idag!

BRAVA Vattenrening finns och verkar i Stockholm och Örebro med omnejd och har kunder över hela Sverige. Vi har stor och bred kunskap om alla sorters vattenproblem och vattenkällor.

Genom att klicka på skicka medelande så godkänner du vår integritetspolicy, du kan när som helst skriva till oss för att ta bort dina uppgifter.