21.02.23

PFAS-spridning upptäckt på flygplatsen i Örebro

PFAS-spridning upptäckt på flygplatsen i Örebro

PUBLICERAD 18 FEBRUARI 2023

Provtagning visar att skadliga PFAS-ämnen troligtvis spridit sig från brandövningsplatsen på flygplatsen i Örebro. Flygplatsen kommer nu ta fler prover för att säkerställa att ämnena inte hamnat i brunnar eller i Svartån.

– Vi är måna om att få det utrett ordentligt, säger Cecilia Larsson, hållbarhets- och säkerhetsansvarig på flygplatsen.

Sedan tidigare finns konstaterad PFAS på flygplatsens gamla brandövningsplats, men enligt miljöavdelningen i Örebro kommun visar provresultat som kom nu i januari på en spridning via ytvatten.

Cecilia Larsson, hållbarhets- och säkerhetsansvarig på Örebro Airport, uppger att de i nuläget hittat PFAS på två olika ställen inom flygplatsens område.

FAKTA: PFAS

PFAS eller högfluorerade ämnen är ett samlingsnamn för mer än 10 000 identifierade ämnen. Gemensamt för alla PFAS-ämnen är att de är mycket svåra att bryta ner och vissa PFAS kan ha skadliga effekter, både för människa och miljö.

I nuläget finns det belägg för att ett fåtal PFAS är skadliga för hälsan. Till exempel är PFOS, PFOA och PFNA klassificerade som reproduktionsstörande och misstänkt cancerframkallande.

För flertalet PFAS-ämnen saknas dock kunskap om deras effekter på hälsan, men det finns starka skäl att betrakta alla PFAS som hälsoskadliga.

Källa: Kemikalieinspektionen

Läs mer här