11.08.23

Otjänligt vatten vid tre kommunala badplatser i Örebro

Efter nytagna prover framkommer det att det finns otjänligt vatten vid tre kommunala badplatser i Örebro, detta skriver kommunen på sin hemsida.

Publicerad: 10 augusti 2023 · 18.15.

Under torsdagen meddelade Örebro Kommun att vattnet vid tre av deras kommunala badplatser är otjänligt. Detta innebär att det kan finnas mikroorganismer som bakterier, virus eller parasiter i det aktuella vattnet.

— Vattenprover har visat på otjänligt vatten vid Karlslunds tegelbad, Hästhagens bryggbad och Norsebäcksbadet och kommunen går därför ut med en avrådan, skriver Örebro Kommun i ett pressmeddelande.

 

Även otjänligt vatten vid badplatserna tidigare

Tidigare under sommaren har badproverna vid Karlslunds tegelbad och Hästhagens bryggbad visat på otjänligt vatten och Örebro kommun har därför avrått från bad vid dessa badplatser. Efter att avrådan togs bort den 24 juli och baden sedan dess har haft godkända prover, eller godkända med anmärkning, har nu prover visat att vattnet åter igen är otjänligt.

Att halterna kan varierar från vecka till vecka och från plats till plats i samma å beror främst på väder och vind. Vatten- och lufttemperaturer påverkar bakterietillväxt och vid varmare väder har bakterierna en mer gynnsam tillvaro. Men det beror även på nederbörd som kan skölja ner föroreningar från land till vattnet. Bakterierna kan komma från fekalier från fåglar, andra djur eller människa, gödsling från jordbruket eller om ett avlopp finns i närheten som läcker ut i vattnet.

Bli kontaktad av oss och få gratis rådgivning