15.03.23

Otjänligt vatten i mer än vart tredje brunnsprov

  • När Region Gotland testade 200 enskilda vattentäkter i slutet av sommaren var mer än vart tredje prov otjänligt.
  • Det var en ökning med sju procentenheter jämfört med undersökningen 2015.
  • En orsak kan vara minskad vattenomsättning på grund av torrare somrar och grundvattennivåer under eller mycket under det normala.

Läs mer här

Bli kontaktad av oss och få gratis rådgivning