I tio års tid har borhalter över Livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten uppmätts på Gotland.

Reningsteknik har installerats för att få ner halterna i regionens vattentäkter, men vid en analys av vattnet från brunnen vid Eskelhem Prästgården 1:10 visade provresultatet för hög halt av bor, 3,0 milligram per liter.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har därför beslutat om förbud av användning av ordinarie dricksvatten tills regionens teknikförvaltning har inkommit med ett nytt provresultat som visar att vattnet är tjänligt.

Eskelhem skola får under tiden endast använda vattnet till handtvätt och rengöring.

– Vi får dricksvatten utkört till verksamheterna. På fredag kommer ett besked på hur fortsättningen blir, säger rektorn Eva-Karin Rönnfors.

Forskningsrön har visat att det kan finnas ett samband mellan långvarig exponering av höga borhalter och storleken på foster och forskarna har studerat hur människor i Argentina, där det finns liknande halter bor som på Gotland, påverkas.

– Det statistiska sambandet är säkerställt, säger Marie Vahter, professor i miljömedicin på Karolinska Institutet.