Örebro kommun vidtar åtgärder för att säkra dricksvattenförsörjningen

Örebro kommun vidtar åtgärder för att säkra dricksvattenförsörjningen

 

Örebro kommun vidtar åtgärder för att säkra dricksvattenförsörjningen

Här i Örebro får vi vårt dricksvatten från Svartån. En torr sommar och höst har gett ovanligt låga vattennivåer i de sjöar som försörjer Svartån med vatten, därför har kommunen beslutat om åtgärder för att säkra dricksvattenförsörjningen. Åtgärderna strider mot gällande vattendom.

Kommunens vattenmagasin utgörs av de tre sjöarna Ölen, Storbjörken och Toften. Våra beräkningar visar att volymerna ska räcka för att försörja Örebro med dricksvatten till april. Men en kall vinter med isbildning i kombination med sjöarnas ovanligt låga vattennivåer kan riskera att täppa till utloppen. Det skulle innebära att Svartån inte förses med tillräckligt mycket vatten för att vi ska klara dricksvattenförsörjningen. Vår förhoppning tidigare i höst var att nederbörd som normalt kommer den här tiden på året skulle ge höjda nivåer i sjöarna, men vi ser knappt något resultat av det regn som kommit.

Åtgärder nödvändiga – men strider mot gällande vattendom
För att inte riskera att sjöarnas utlopp täpps till vill vi nu inför vintern hålla kvar så mycket vatten som möjligt i sjöarna genom att snabbt minska vattentillförseln till Svartån. Det medför att Svartåns vattennivå kommer att sjunka märkbart. Gällande vattendom säger att vi är skyldiga att släppa vidare tre gånger så mycket vatten från sjöarna till Svartån som behövs för att producera dricksvatten till staden, att minska vattentillförseln till Svartån strider mot vattendomen.

Beräkningarna som visar att vattenvolymerna i sjöarna räcker för att försörja Örebro med dricksvatten tar ingen hänsyn till att sjöarna har en lägsta tillåten vattennivå. Innan april kommer vi även på den här punkten att vara tvungna att frångå vattendomen. Leif Rehnberg, verksamhetschef för Vatten och avlopp, har därför bett Tekniska nämnden att ta ansvar för planerade överträdelser i syfte att förebygga eventuell vattenbrist i Örebro.

Tekniska nämnden tar ansvaret
Med anledning av den mycket ansträngda situationen för dricksvattenförsörjningen i Örebro kommun har Tekniska nämnden på ett extrainkallat sammanträde den 1 december beslutat att:

  • Örebro kommun ska minska flödet till Svartån från de överliggande sjöarna i syfte att samla vattnet i sjöarna
  • Örebro kommun ska kunna sänka vattennivån i berörda sjöar under den tillåta nivån om det krävs för att trygga dricksvattenförsörjningen
  • Örebro kommun får i uppdrag att genomföra en vattensparkampanj riktad till hushåll och företag, samt de egna verksamheterna.

Alla kan hjälpa till
Av den totala vattenförbrukningen i Örebro står hushållen för 58 procent och industrin för 11 procent. Situationen är allvarlig och vi vill be alla som bor och verkar i Örebro om hjälp med att spara på dricksvattnet – vårt viktigaste livsmedel!

Så här kan du hjälpa till:

  • Undvik att diska under rinnande vatten. Använd en balja eller diskhon.
  • Om du behöver spola länge för att få kallt vatten i kranen, fyll istället upp en tillbringare och ställ in den i kylen.
  • Duscha i stället för att bada.

Vi arbetar just nu även med att få direktkontakt med alla verksamheter i kommunen som är storförbrukare av vatten, både för att uppmärksamma dem på det allvarliga läget och för att diskutera vattenbesparande åtgärder.

Samarbete över kommungränser för långsiktig lösning
För att trygga vattenförsörjningen över tiden pågår ett samarbetsprojekt mellan kommunerna Hallsberg, Kumla, Lekeberg, Laxå, Nora, Lindesberg och Örebro för att hämta råvatten från Vättern via en bergtunnel. Ett förslag till bolagsbildning ska presenteras i samarbetskommunernas fullmäktige till halvårsskiftet 2017. Efter ett positivt beslut kan därefter arbetet påbörjas med miljökonsekvensutredningar och tillståndsansökningar. Projektet beräknas ta cirka 10 år om allt löper på som planerat.

Vi utökar samtidigt total vattenvolym för dricksvattennätet genom den nya vattenreservoaren i Glomman som beräknas tas i drift början på 2019.

Mer information
Aktuell information om kommunens dricksvattenförsörjning publiceras löpande på orebro.se/dricksvatten

Kontakt
Leif Rehnberg, verksamhetschef Vatten och Avlopp, Tekniska förvaltningen
leif.rehnberg@orebro.se
019-21 19 54

Mer nyheter

Kontakta oss idag!

BRAVA Vattenrening finns och verkar i Stockholm och Örebro med omnejd och har kunder över hela Sverige. Vi har stor och bred kunskap om alla sorters vattenproblem och vattenkällor.

Genom att klicka på skicka medelande så godkänner du vår integritetspolicy, du kan när som helst skriva till oss för att ta bort dina uppgifter.