Nya vattenanalyser ska ge fler svar på droganvändandet

Nya vattenanalyser ska ge fler svar på droganvändandet

 

Nya vattenanalyser ska ge fler svar på droganvändandet

Pressmeddelande  •  Dec 08, 2016 15:03 CET

Jenny Andersson, ANDT-strateg inom Karlshamns kommun, framför Karlshamns reningsverk där vattenprover kommer att tas nu i december för att få en bild av droganvändandet i kommunen.

Vilka droger missbrukar Karlshamnsborna? Hur stora mängder droger används? För att få en ny lägesbild av narkotikaanvändningen i kommunen kommer avloppsvattnet nu på nytt att analyseras.

– Efter att det i våras genomfördes analyser bestämdes det att en uppföljning skulle göras för att titta på utvecklingen av resultatet. Att endast mäta vid ett tillfälle säger för lite. Genom att göra ytterligare analys kan vi se om det förra resultatet endast var en tillfällighet eller om det nya resultatet visar ungefär detsamma. Självklart kan vi även se om det skett några förändringar. Utifrån det får vi sedan bestämma om kommunen ska fortsätta göra analyserna eller inte, säger Jenny Andersson, ANDT-strateg inom Karlshamns kommun.

Fem nya prover tas i december
Under december månad, med start i dag den 8 december, kommer kommunen att ta fem nya dygnsprover vid Karlshamns avloppsreningsverk. Innan jul kommer proverna att vara färdiganalyserade av företaget Swetox.

– Provsvaren ger oss information om omfattningen av invånarnas användning av olika typer av narkotika och om vilka preparat som används. Proven ger oss såklart inte hela sanningen men en hint om hur läget ser ut, säger Jenny Andersson.

Första vattenanalysen gjordes i våras
För att få en uppfattning av vilka droger och hur stora mängder som används av människor i Karlshamns kommun genomförde kommunen en första vattenanalys under våren. När en person använder narkotika så passerar det genom kroppen och hamnar i avloppsvattnet efter toalettbesök. Analysmetoden att granska narkotika på detta sätt användes då för första gången i Karlshamn, men metoden är internationellt accepterad.

Oroväckande hög användning av amfetamin
Under fem dagar i april tog kommunen prover på Karlshamnsbornas avloppsvatten. Rapporten från Karolinska Institutet i Stockholm, som då stod för analysen av proverna, visade att det missbrukas mest cannabis, amfetamin och kokain i kommunen. Jenny Andersson konstaterade då att Karlshamn, i jämförelse med andra större kommuner som har gjort liknande droganalyser, ligger oroväckande högt när det gäller användning av främst amfetamin.

– Självklart hoppas jag ju alltid på att analysen visar att droganvändningen har gått ner, men jag tror att de visar ungefär detsamma som i våras. Beroende vad resultatet visar får vi se hur vi väljer att arbeta vidare. I bland är de bara nödvändigt att få användningen svart på vitt för att inte bara tro sig veta hur stort problemet är utan att försäkra sig om vad vi faktiskt vet, säger Jenny Andersson.

Underlag i det strategiska drogförebyggande arbetet
Tillsammans med resultatet från den årliga drogvaneundersökningen bland högstadie- och gymnasieelever fungerar analysresultaten från avloppsvattnet som underlag att utgå från i det fortsatta strategiska drogförebyggande arbetet i kommunen. Drogvaneundersökningen genomföras årligen för att kunna följa utvecklingen av våra ungas förhållningssätt till ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak) i Karlshamn, och vattenanalyserna får kommunen senare ta ställning till om vi ska fortsätta genomföra.

För mer information, kontakta:
Jenny Andersson, ANDT-strateg inom Karlshamns kommun, mobil 0723-89 93 48.

Mer nyheter

Kontakta oss idag!

BRAVA Vattenrening finns och verkar i Stockholm och Örebro med omnejd och har kunder över hela Sverige. Vi har stor och bred kunskap om alla sorters vattenproblem och vattenkällor.

Genom att klicka på skicka medelande så godkänner du vår integritetspolicy, du kan när som helst skriva till oss för att ta bort dina uppgifter.