15.02.23

Nya varningssystem för jordbävningar – ska tas fram av KTH

  • Kan vi bli bättre på att förutsäga allvarliga jordbävningar? Ja det ska forskare från bland annat KTH i Stockholm undersöka i ett europeiskt projekt kallat ArtEmis.
  • Målet är att skapa ett sensornätverk som ska mäta bland annat radonhalten i brunnar i Europa. Ungefär 100 detektorer ska placeras ut i jordbävningsdrabbade länder.
  • Mer specifikt vill man försöka se hur tydlig kopplingen är mellan seismisk aktivitet och utsläpp av radon, berättar Ayse Ataç Nyberg, professor i fysik på KTH.

Läs mer här