28.12.23

Nu ska Mullsjöborna få nytt dricksvatten – så mycket kostar det

Vattnet hämtas från grundvatten under sjön Stråken och den nya ledningen har börjat provköras.

Arbetet har blivit försenat, enligt planen skulle ledningen varit klar i maj 2021.

Nu är det också klart vad slutfakturan hamnar på.

– Det är förhållandevis lite pengar, säger Memab:s vd Kjell Jonsson.

Under sommaren tillförde kommunen medel för att slutföra arbetet och under hösten kompletterades ledningsarbetet vid vattenverket.

I slutet av november började pumpar provköras.

Det dröjer dock ännu en tid innan kommunens nya grundvattentäkt ger resultat som vatten i Mullsjöbornas kranar. Under december har fjärrstyrning av pumpreglering installerats och råvattnet kommer att påföras sandfilter efter helgerna. En filtrerande bakteriekultur ska utvecklas.

– Allt maskinellt är klart, rören är i marken och allt är inkopplat. Men bland annat sandfilter måste fungera för att reglera förekomst av järn och mangan.

Det säger Kjell Jonsson, vd för Mullsjö Energi och Miljö AB, Memab.

– Det dröjer några månader, kanske till våren, innan vattnet är i kranarna.

Det var redan 2009 som de första stegen mot ny vattenförsörjning i Mullsjö togs. Då gjordes provborrningar. Bakgrunden var enligt Kjell Jonsson att den nuvarande grundvattentäkten, platsen där vattnet hämtas idag, gränsar till järnvägen. Det finns risk för förorening av grundvattnet i händelse av eventuell urspårning av gods- och kemikalievagnar.

Nu ska vattnet hämtas från en grundvattentäkt under Stråken.

– Den finns 30-50 meter under omkringliggande markyta, säger Kjell Jonsson.

Först var tanken att den nya täkten skulle bli en reserv. Men det kan förändras. Det kan bli en huvudtäkt, vilket innebär att den gamla istället blir en reservtäkt.

– Det beror på vilken kapacitet vi har i den nya och vilken kvaliteten blir på vattnet.

Att det båda täkterna är geografiskt skilda från varandra är också bra ur säkerhetssynpunkt säger Kjell Jonsson.

Totalkostnaden slutar på cirka 28,6 miljoner kronor. Siffran har tagits fram av Memab:s styrelseordförande Per Högberg (KD).

Första prognosen var att ledningen skulle kosta 25 miljoner. I september förra året uppgav dåvarande vd:n för Memab att den skulle kosta minst 30 miljoner kronor.

– Då har vi lyckats väldigt bra, säger Per Högberg. Det här är vad det blev, nu är vi klara.

Vd Kjell Jonsson kommenterar:

– Det är förhållandevis lite pengar, med tanke på att det handlar om att trygga vattenförsörjningen. Utan säkrad vattentillgång blir det svårt för Mullsjö att existera överhuvudtaget.

Kjell Jonsson tillträdde som vd i somras. Därför vill han inte uttala sig om historiken, om förseningen av vattenledningen och krisen inom Memab.

En sista given fråga är: Kommer det nya vattnet att smaka annorlunda?

– Det har gjorts smaktester men det finns så mycket åsikter om smak. Men jag hoppas att det blir lite som ett vällagrat vin. Det är vatten som verkligen stått till sig i tusentals år, skojar Per Högberg.