Nu blir dricksvattnet garanterat fritt från parasiter

I Östersund drabbades 30 000 personer av magsjuka. För att undvika liknande händelser i Skåne inviger Sydvatten nu Sveriges största UV-anläggning. Sedan hösten 2010 har Cryptosporidium, en encellig parasit, varit ett stort hot för alla kommunala vatten- och avloppsbolag i Sverige. Den mest farliga arten, Cryptosporidium hominis, kan orsaka allvarliga diarréer, särskilt farliga för spädbarn och äldre. UV-anläggningen vid Ringsjöverket har satts i användning och kommer att skydda hundratusentals skåningar från parasiter i dricksvattnet.

Sverige har haft två större utbrott av Cryptosporidium i dricksvattnet. Det värsta inträffade i Östersund i november 2010, vilket tvingade invånarna att koka sitt kranvatten i tre månader. Ett mindre utbrott skedde i april 2011 i Skellefteå. Sedan dess har svenska VA-bolag systematiskt bekämpat Cryptosporidium med UV-strålning.

Nu invigs den största UV-anläggningen hittills vid Ringsjöverket i Skåne vilket är en stor investering. Enligt Josefin Berglund, kommunikatör på Sydvatten AB, består den nya anläggningen av tre UV-aggregat med totalt 468 ljuskällor och har kostat 64 miljoner kronor. UV-strålningen inaktiverar minst 99,99 procent av alla parasiter, inklusive de som är resistenta mot klor. UV-ljuset gör parasiterna ofarliga och fungerar som ett bra komplement till de befintliga mikrobiologiska barriärerna, enligt Stefan Johnsson, säkerhets- och kvalitetschef på Sydvatten. Kloreringen håller redan idag dricksvattnet fritt från bakterier och parasiter, men med UV-strålningen kan kloreringen minskas successivt.

Ringsjöverket, som togs i drift 1963, producerar dricksvatten till flera skånska kommuner. Vattnet kommer från Bolmentunneln, med Ringsjön som reservvattentäkt. De nya UV-aggregaten, som är sex meter långa, har installerats i en ny byggnad i slutet av vattenverkets processkedja. Detta ger högre säkerhet mot Cryptosporidium och Giardia-parasiten, som tidigare orsakat stora sjukdomsutbrott.

Inom några månader kommer Sydvatten att ta i drift en liknande UV-anläggning vid Vombverket, som levererar dricksvatten till flera skånska kommuner. Denna nya teknik kommer att minska behovet av klorering av dricksvattnet i Skåne, vilket kan vara fördelaktigt då det finns misstankar om att klorerat dricksvatten kan öka risken för cancer i matsmältningssystemet och urinvägarna.

Mer nyheter

Kontakta oss idag!

BRAVA Vattenrening finns och verkar i Stockholm och Örebro med omnejd och har kunder över hela Sverige. Vi har stor och bred kunskap om alla sorters vattenproblem och vattenkällor.

Genom att klicka på skicka medelande så godkänner du vår integritetspolicy, du kan när som helst skriva till oss för att ta bort dina uppgifter.