Lägre riktvärde för PFAS i dricksvatten

Läs mer här

För höga halter PFAS-kemikalier är skadligt, och nu sänker EU:s livsmedelsmyndighet riktvärdena.

Gränsen för hur stor mängd PFAS-kemikalier man kan få i sig utan hälsorisk ska sänkas kraftigt, detta fastslår EU:s livsmedelsmyndighet Efsa. De nya riktlinjerna är satta till 4,4 nanogram per kilo kroppsvikt och vecka, och gäller för fyra PFAS-ämnen tillsammans.

Sverige har inga gränsvärden för PFAS i dricksvatten, men det finns en rekommendation från Livsmedelsverket på maximalt 90 nanogram per liter.

– Livsmedelsverket följer nu upp vilka halter PFAS det finns i Sveriges dricksvatten i förhållande till de föreslagna gränsvärdena i dricksvattendirektivet och Efsas nya bedömning av giftigheten av dessa ämnen, säger Emma Halldin Ankarberg, toxikolog på Livsmedelsverket.

Tidigare har relativt få vattentäkter blivit undersökta, men beskedet från Efsa kommer mest troligt att leda till en större undersökning och därefter en uppföljning kring den situation som då uppenbarar sig.

– Att Efsa fastställer sin bedömning är bra. Detta riktvärde signalerar tydligt att vi måste sluta släppa ut PFAS-ämnen i miljön som till slut hamnar i dricksvattnet och maten. De  flesta i Sverige får i dag i sig mindre PFAS än det nya riktvärdet. Men på platser där dricksvattnet är förorenats av höga halter kan riktvärdet överskridas, säger Emma Halldin Ankarberg.

Mer nyheter

Kontakta oss idag!

BRAVA Vattenrening finns och verkar i Stockholm och Örebro med omnejd och har kunder över hela Sverige. Vi har stor och bred kunskap om alla sorters vattenproblem och vattenkällor.

Genom att klicka på skicka medelande så godkänner du vår integritetspolicy, du kan när som helst skriva till oss för att ta bort dina uppgifter.