08.12.20

Kranvattnet i Monå i Nykarleby ska fortsättningsvis kokas – spår av avföringsbakterier har hittats

Läs mer här

PUBLICERAD 

Nykarleby har under hösten haft problem med sitt kranvatten. I mitten av september uppmanades hela kommunen att koka sitt dricksvatten i knappt en vecka på grund av bakterier som tydde på kontaminering.

Och i förra veckan visade provtagningar att kommundelen Monå drabbats av kontaminerat kranvatten.

Nya prover togs förra fredagen i Monå och de visar nu att det fortfarande finns koliforma bakterier i vattnet. I ett av proven fann man också spår av E-coli.

Förekomsten av E-coli tyder på att vattnet kontaminerats av avföring.

Koka vattnet i 5-10 minuter

På fredagen meddelar därför Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad att Knuts vattenandelslags dricksvatten i Monå fortsättningsvis ska kokas 5-10 minuter innan det kan drickas eller användas i matlagning.

För tvätt kan vattnet användas som normalt.

Vattenandelslaget klorerar nu ledningsnätet, men vattnet kan ändå drickas efter kokning. Kloreringen kan ändra på vattnets lukt och smak.

Nya prover har tagits på fredagen (6 november) och svar från dem kommer i början av nästa vecka.