16.03.21

Kommunens vattenverk nära maxgränsen för uttag av vatten – nu uppmanas invånarna att spara: ”Var försiktiga”

Läs mer här

21-03-15
Kommunens uttag av vatten ur Hensmåla vattenverk ligger ytterst nära maxkapaciteten. Om befolkningen ökar i den takt som kommunen önskar så blir det svårt att få vattnet att räcka till.
– Vi uppmanar folk att vara försiktiga med det dricksvatten vi har, säger VA-chefen Carina Axelsson.