02.09.20

Kommunalt dricksvatten testas – flera har insjuknat med diarré

Original artikel

Fler personer i Ovanåkers kommun har insjuknat i diarréer. Prover tas nu i det kommunala dricksvatten för att testa om det finns en parasit som heter cryptosporidium i vattnet.

Det finns emellertid inget som i dagsläget pekar på att de som insjuknat ska ha smittats på grund av bakterier i det kommunala dricksvattnet. Alla prover av vattnet som är tagna hittills har kommit tillbaka med resultatet “tjänligt”.

Ska säkerställa

Närvaron av parasiten cryptosporidium är dock något som inte omfattas i den normala provtagningen. Som en säkerhetsåtgärd kommer Helsinge Vatten nu att genomföra provtagningar specifikt för cryptosporidium för att helt säkerställa att smittan inte kommer från det kommunala dricksvattnet.

Har informerats

Cryptosporidium kan förutom genom vatten även spridas via mat och husdjur. Smittskyddsenheteninom Region Gävleborg har informerat Ovanåkers kommun om att smittspårning pågår.