Vätternvårdsförbundet har tagit del av Jönköpings kommuns vattenförsörjningsplan och har i huvudsak tittat på delarna som berör Vättern.

I sitt remissvar på “Förslag till vattenförsörjningsplan för Jönköpings kommun” påpekar Vätternvårdsförbundet att flera av kommunens vattenintag har byggts om till större djup i syfte att öka säkerheten mot ökade vattentemperaturer. Intaget på Visingsö har dock inte byggts om.

Att man bygger ett djupare vattenintag innebär att det röret som går från land rakt ut i sjön suger på djupare vatten för att få så bra vatten som möjligt, det vill säga kallvatten, och för att undvika det varma ytvattnet.

— Som vattenproducent vill man gärna suga på ett djup där inte varmt vatten finns och i Vättern bör man då hämta vatten från större djup än 30 meter för att säkerställa kallt vatten hela året. Förutsättningarna för tillväxt av bakterier är större i ytvatten än i djupvattnet, berättar Måns Lindell, limnolog på Vätternvårdsförbundet.

Klagomål från öbor

Enligt Måns Lindell suger man nu vattnet från ungefär sex meter, ganska nära land utanför Visingsö. Han berättar att kommunen har fått in klagomål från öbor om dålig lukt och dålig smak på vattnet i kranen.

— Vattenintaget på Visingsö är det ytligaste i kommunen just nu, bland de ytligaste i hela sjön. Det är lite komiskt att man har “sämst” vatten i mitten av Vättern, säger han.

Vill “klimatsäkra”

Vätternvårdsförbundet vill nu uppmärksamma kommunen om att bygga om och förlänga vattenintaget längre ut från land och då till ett djup på 30 meter, bland annat för att “klimatsäkra” vattenintaget.

— SMHI publicerade nyligen en rapport som visar att Vätterns ytvatten kan komma att bli ungefär tre grader varmare om 70 år. Vi måste tänka långsiktigt och säkerställa att vi har kallvatten i kranen.