27.11.23

Hård kritik mot Försvarsmaktens PFAS-expert: ”Oseriöst”

  • Forskare riktar allvarlig kritik mot Försvarsmaktens PFAS-konsulter.
  • Konsulterna har enligt kritiken, använt en felaktig metod för att beräkna föroreningarna i Uppsalas dricksvatten, en metod där Försvarsmakten frias från ansvar.
  • Dan Berggren Kleja, professor i markkemi vid SLU menar att konsulterna vilseleder.