16.05.14

Har du egen brunn? Analysera ditt vatten!

Radon kan förekomma i brunnsvatten, det är ingen nyhet för de flesta. Men visste du att även radioaktiva ämnen som radium och uran kan förekomma i ditt dricksvatten?

Den största faran med radon i brunnsvattnet är att radonet övergår till luften och att man därmed andas in det. Faran med uran i dricksvattnet är att uranet kan påverka njurarna på ett negativt sätt. Detta sker via uranets kemiska egenskaper, inte av dess strålning.

Detta är bara några få utav de anledningar till varför brunnsägare bör analysera sitt vatten. Här hittar du en längre artikel från Sveriges geologiska undersökning som berör ämnet.

Vill du ha hjälp direkt, kontakta oss idag!