Handbok för att utreda smitta i livsmedel och dricksvatten

Läs mer här

PUBLICERAT

Nu lanseras Handbok för att utreda utbrott av livsmedels- och dricksvattenburen smitta. Den är helt webbaserad, den uppdateras kontinuerligt och den är framtagen i samarbete mellan flera myndigheter.

Utbrottshandboken är avsedd för den som arbetar med livsmedelsburen smitta eller på annat sätt kan bli involverad i utredningsarbetet. Syftet är att ge råd och kunskap som kan stötta i arbetet med att stoppa smittspridning och för en säkrare livsmedelshantering.

Handboken visar att kunskap och kompetenser från flera olika områden behövs för ett effektivt utredningsarbete. Det kan vara livsmedelskontroll, klinisk mikrobiologi, livsmedelsmikrobiologi, epidemiologi, livsmedelssäkerhet, riskkommunikation och ledning. Många kan bli involverade i en utredning och nätverk kan behövas på kommunal, regional och ibland även nationell nivå. För att utredningen ska bli effektiv måste olika ansvarsområden samordnas väl.

Utredningsarbetet och ämnesområdet livsmedelsburen smitta utvecklas och förändras ständigt, både rent vetenskapligt med ny metodik inom exempelvis mikrobiologi och i vägledningar. Genom att handboken finns tillgänglig digitalt via Kontrollwiki kvalitetssäkras och uppdateras innehållet av Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket kontinuerligt. Genom att ladda ner Kontrollwiki som app går handboken att nå även offline där internet inte finns tillgängligt.

Förutom att användas som ett redskap i det faktiska utredningsarbetet går handboken också att använda i undervisningssyfte eller för informationssökning inom de olika kunskapsområdena i livsmedelsburen smitta.

Följande myndigheter har varit representerade och deltagit i arbetet

Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, Smittskyddsenheten i Uppsala län och Miljöförvaltningen i Uppsala kommun, samt länsstyrelserna, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Jordbruksverket. Arbetet har även skett i samråd med ett antal andra kommuner och landsting/regioner i landet. Projektet har finansierats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Läs mer

Här finns mer information om handboken

Här kan du läsa handboken

KATEGORI: NYHET

Mer nyheter

Kontakta oss idag!

BRAVA Vattenrening finns och verkar i Stockholm och Örebro med omnejd och har kunder över hela Sverige. Vi har stor och bred kunskap om alla sorters vattenproblem och vattenkällor.

Genom att klicka på skicka medelande så godkänner du vår integritetspolicy, du kan när som helst skriva till oss för att ta bort dina uppgifter.