09.01.24

Hälsofarliga PFAS-kemikalier i Vänern oroar – finns i dricksvattnet

UPPDATERAD IGÅR 08:06
PUBLICERAD IGÅR 05:30

Samtliga västsvenska kommuner hamnar under det nya gränsvärdet för PFAS i dricksvatten, visar SVT:s kartläggning. Men det finns ändå en oro över förekomsten av de hälsofarliga kemikalierna i Vänern – som är en av Sveriges tre största vattentäkter.

Möjligheten att analysera PFAS i dricksvatten har bara funnits i några år. Lidköpings kommun har tagit prover vid sina vattenverk sedan 2020.

– Det stora vattenverket har en PFAS-halt i dricksvattnet på 1,2 nanogram per liter och det lilla vattenverket ligger på 1,8, säger Amanda Andersson som är processingenjör vid Lidköping Miljö och teknik.

Den 1 januari 2026 sänks den tillåtna halten PFAS i dricksvatten från 90 nanogram per liter till 4. Det gör att PFAS-värdena i Vänern fortsatt hamnar under gränsvärdet.

PFAS förekommer inte naturligt

PFAS (poly- och perfluorerade alkylsubstanser) är ett samlingsnamn för en stor grupp ämnen. De förekommer inte naturligt, utan började framställas i mitten av 1900-talet. Det finns i bland annat impregneringsmedel, rengöringsmedel som golvpolish och i brandskum.

Både produktion och användning av PFAS har bidragit till att dessa ämnen läckt ut i miljön och därmed hamnat i våra livsmedel.

Ska man var orolig för att dricka dricksvattnet?

– I dagsläget ska man inte vara orolig. Vi är så pass långt under gränsvärdet. Sen är det ju oroande att vi hittar kemikalierna, de har ju framställts i 70 år. Hur halterna kommer att se ut om ytterligare 70 år, det är mer det som oroar, säger Amanda Andersson.