I de bäckar som varit uttorkade har det organiska material som vanligtvis är täckt av vatten oxiderats i kontakt med luften. När vattnet sedan återvänder spolas de kemiska ämnen som frigjorts i oxideringen ut i vattendragen.

– Då får man väldigt låga pH-värden i samband med det första regnet på grund av att svavel kommer ut. Sedan får man också ut väldigt brunt vatten med mycket humusämnen som transporterar ut mycket metaller, säger Hjalmar Laudon, skogsprofessor vid Sveriges lantbruksuniversitet, till Vetenskapsradion.

Läs mer: Lantbruket största miljöboven i livsmedelsproduktion

Effekten kan vara kvar i flera år, och kan enligt Laudon ge långsiktiga konsekvenser.

I många bäckar väntas pH-värdet sjunka från sex till fyra, vilket påverkar känsliga insekts- och fiskarter såsom dagsländor och harr.