22.06.17

FÖRSTÖR INTE DINA BARNBARNS DRICKSVATTEN!

Läs mer här

Pressmeddelande  •  Jun 20, 2017 11:20 CEST

Visby 4 – 6 juli 2017 – Medlemmar från Lions kommer att genomföra en informationsaktivitet vid Österport. De kommer att informera angående frågan – Ett rent dricksvatten i framtiden.

Detta är en del i Baltic Sea Lions Östersjöprojekt som startade 2012.

Ingen kommer undan – vare sig man har en egen brunn eller förlitar sig på kommunalt vatten. Det finns bara EN ENDA framtida färskvattenskälla med tillräckliga volymer och tillrinning för att försörja stora delar av Europa – norra delen av Östersjön, det vill säga Bottniska viken! Målet med denna informationsaktivitet är att skapa medvetenhet om storleken på detta problem. Beslutsfattare på alla nivåer måste börja agera innan det är för sent. Frågan är oerhört viktig för samtliga 90 miljoner människor som bor runt Östersjön. Denna aktivitet startade 2012 och gör hela tiden framsteg på den långa vägen till total framgång och kommer att fortsätta tills vi har lyckats. Ge oss ditt stöd för vår livsviktiga fråga! Läs gärna mer på vår hemsida https://bsl-drinkingwater.org/

Vattenfrågan är oerhört viktig för samtliga 90 miljoner människor som bor runt Östersjön.

De flesta länderna runt Östersjön har ”säsongsproblem” med vatten. Till detta kommer att många länder även har stora problem med föroreningar av sjöar och vattendrag.

Detta tillsammans med det faktum att grundvattnet alltför ofta drabbas av olika typer av föroreningar på land – av industriutsläpp, läckage från jordbruket, gifter och bakterier – gör att vi alla nu står inför hotet om en allvarlig brist på rent vatten.

Baltic Sea Lions runt hela Östersjön…

Baltic Sea Lions är en samarbetsorganisation mellan Lions distrikt i samtliga länder runt Östersjön. Varje land representeras av en delegat. Organisationen bildades 1989 i syfte att stötta de forna öststaternas arbete inom Lions Clubs International. Idag handlar samarbetet om viktiga gemensamma frågor. Vid Baltic Sea Lions årliga konferens 2012 i Estland presenterade Sverige det allt allvarligare vattenproblemen kopplade till Östersjön som ett gemensamt projekt. Detta är nu Baltic Sea Lions – Östersjöprojekt. Med målsättningen att genom samlad information i samtliga nio länder skapa en tillräckligt stark opinion för att beslutsfattare på alla nivåer ska börja agera innan det är för sent.