Forskarna om höga Ecolihalter i fjällvattendrag: ”Drick inte vattnet”

UPPDATERAD

PUBLICERAD 

Halterna av tarmbakterien Ecoli är höga i fjällälven Enan i Jämtlandsfjällen. Det visar vattenprover som tagits i sommar. I fjällälven där det finns rent, kristallklart vatten finns också avsnitt med så höga Ecolihalter att forskare nu uppmanar folk att inte dricka vattnet.

Sommarens provtagning är den mest omfattande som genomförts i älven och resultatet visar att halterna varierar kraftigt i vattendraget. De är högre än 10 Ecolikolonier per 100 milliliter vatten på flera platser, vilket innebär att vattnet anses otjänligt som dricksvatten. Samtidigt visar proverna också att halterna är väldigt låga i andra delar av älven. Men uppmaningen att inte dricka vattnet ges trots detta, av forskarna som nu håller på att spåra utsläppskällan.

Okänd utsläppskälla

Bakgrunden till sommarens provtagning är att det under en rad år uppmätts höga Ecolihalter i Enan, utan att källan till utsläppen kunnat fastställas. I älven borde det inte finnas några Ecolibakterier alls eller väldigt låga halter, med tanke på att det är ett fjällområde utan vare sig permanentboende eller fritidshus.  Förekomsten av tarmbakterien Ecoli visar nämligen att det finns färsk avföring i vattnet, från människor och/eller djur.

Populärt fjällvandringsområde

I området ligger fjällstationer och den populära fjällvandringsleden ”Jämtlandstriangeln”. Marken är också ett renskötselområde.

För tre år sedan berättade SVT Jämtland om de höga Ecolihalterna och att det aldrig utretts varifrån utsläppen kommer. Efter det beslutade länsstyrelsen och Åre kommun att spåra källan. I början av det här året inleddes också ett treårigt forskningsprojekt, ECWA-NOR, vid Mittuniversitetet i samma syfte: att spåra Ecoliutsläppen i Enan. Det är forskarna i det projektet som i sommar tagit de första vattenproverna i Enan.

ECOLI I FJÄLLVATTEN OCH FORSKNINGSPROJEKTET ECWA-NOR

Vid Mittuniversitetet inleddes i början av året ett forskningsprojekt för att spåra utsläppen av tarmbakterien Ecoli i Enan och i Indalslälven, ECWA-NOR.

Forskningsledare är Anders Jonsson, professor i miljövetenskap vid Mittuniversitetet. Sharon Maes, doktor i mikrobiologi, från Belgien, är en av de anställda forskarna i projektet.

Bakgrunden är att det uppmätts höga halter av Ecoli i Enan vid bron i Enkroken, en dryg mil från Storlien. Enan som är ett av Indalsälvens källflöden, rinner upp i Sylarna och fortsätter ner till Ånnsjön. Det är på hösten som halterna varit förhöjda och det handlar om återkommande höga halter, under mer än 20 års tid. Variationerna mellan åren har varit stora, med extrema toppar som ett år när det uppmättes 300 Ecoli kolonier per 100 ml vatten. Bara 10 Ecoli innebär att brunnsvatten anses otjänligt. Rör det sig om kommunalt dricksvatten är vattnet otjänligt vid 1 Ecoli.

Mer nyheter

Kontakta oss idag!

BRAVA Vattenrening finns och verkar i Stockholm och Örebro med omnejd och har kunder över hela Sverige. Vi har stor och bred kunskap om alla sorters vattenproblem och vattenkällor.

Genom att klicka på skicka medelande så godkänner du vår integritetspolicy, du kan när som helst skriva till oss för att ta bort dina uppgifter.