Av de 257 kommuner som svarade på enkäten var det bara 123 som hade testat för PFAS-halter i dricksvattnet i minst ett vattenverk som försörjer fler än 500 personer.

Det var möjligt att upptäcka halter av giftiga PFAS-kemikaler i 74 av 154 vattenverk och ingen av dem uppvisade halter över den svenska åtgärdsgränsen på 90 nanogram per liter.

Lägre halter

Dricksvattnet från 15 vattenverk, som tillsammans ger 2,2 miljoner svenskar dricksvatten, hade halter över 10 nanogram per liter, men majoriteten hade halter under denna nivå. Endast två vattenverk hade halter på 40 nanogram per liter.

 

Läs mer: Försvarsmakten slipper miljonsmäll för giftvatten: ”Ett bakslag”

 

Enligt Livsmedelsverket är detta lägre halter än vad tidigare undersökningar visat från andra myndigheter. Samtidigt uppmanar Livsmedelsverket att fler kommuner testar för PFAS-halter.

Ett intag av allt för höga PFAS-halter under en lång tid kan ha negativa effekter på hälsan. Studier på människor i Blekinge, där dricksvattnet i Ronneby och Kallinge under en lång tid innehöll PFAS, har visat på måttliga riskökningar för njur- och testikelcancer, som är sällsynta cancerformer.

PFAS påverkar immunförsvaret

Studien visar även på en ökad risk för polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS) för kvinnor som bott i området. PCOS är en godartad gynekologisk sjukdom, men som kan göra det svårt för kvinnor att bli gravida.

Det finns även studier som visar att PFAS påverkar kolesterolhalt och hämmar kroppens immunförsvar, vilket ökar risken för infektioner och ger ett försämrat immunsvar på vaccinationer.

Fakta: PFAS

PFAS (poly- och perfluorerade alkylsubstanser) förekommer inte naturligt, utan började framställas i större skala på 1950-talet.

PFAS är samlingsnamn för ungefär 4 700 olika industriframställda ämnen med liknande struktur och delvis gemensamma egenskaper.

PFAS innehåller fluoratomer på särskilda platser och molekylerna kännetecknas av att de har en vattenlöslig och en fettlöslig sida. Detta ger dem särskilda ytegenskaper, vilket exempelvis utnyttjas för att göra hållbara bubblor i brandskum, bra glid i skidvalla och vattenavstötande impregnering för textilier och golv.

Andra användningsområden är beläggning i stekpannor och i vissa typer av matförpackningar, till exempel till hamburgare, popcorn och på smörgåspapper.

PFAS är mycket långlivade föreningar, som bryts ned synnerligen långsamt. När de väl hamnat i naturen blir de kvar. Därför är de ett svårt problem i exempelvis vattentäkter.

Inom EU är det sedan 2008 förbjudet att använda PFOS och sedan 2020 är det förbjudet att använda PFOA.

Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) tog i september i fjol fram nya hälsobaserade gränsvärden för PFAS-familjen och de ska inom två år implementeras i Sverige.

Källor: Nationalencyklopedin och Livsmedelsverket