PFAS, en grupp extremt långlivade högfluorerade kemikalier som bland annat använts i brandsläckningsskum, har förorenat grundvattnet på flera platser i Sverige. 2014 uppmanades landets kommuner att undersöka om dricksvattnet var påverkat av sju av de så kallade PFAS-ämnen.

Nu är det dags att leta efter fler. Livsmedelsverket vill att kommunerna undersöker huruvida fyra ytterligare PFAS-ämnen kan hittas i dricksvattnet, skriver myndigheten i ett pressmeddelande. Orsaken är att ämnena bytts ut mot nya kemikalier som visserligen bryts ner lättare, men som i vissa fall kan ha liknande egenskaper som de ursprungliga kemikalierna.

PFAS-ämnen har förorenat dricksvattnet så mycket att man tvingats ta vattentäkter ur bruk i både Tullinge i Stockholms län och i Kallinge i Blekinge.