14.03.18

Expertlista om tillgång till dricksvatten

Läs mer här

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2018 13:04 CET

Med anledning av Världsvattendagen 22 mars, dricksvattensituationen i Kapstaden och den förväntade debatten om grundvattennivåer i Sverige under sommarhalvåret har Stockholms universitet satt samman en lista med experter som kan svara på frågor om tillgång till dricksvatten.

Om hela vattensystem och kopplingen mellan våtmarker, floder och grundvatten
Josefin Thorslund Eriksson, forskare vid Institutionen för naturgeografi. Josefin är bland annat den svenske koordinatorn för Världsvattendagen. josefin.thorslund@natgeo.su.se eller 070-365 92 49.

Vatten, klimat och konflikter
Arvid Bring, forskare vid Institutionen för naturgeografi. Arvid forskar bland annat kring hur tillgången till vatten påverkar politiken och dessutom programansvarig för masterprogrammet Hydrology, Hydrogeology and Water Resources. arvid.bring@natgeo.su.se eller 073-987 0071.

Hur tillgången till sötvatten förändrats historiskt pga mänsklig aktivitet
Fernando Jaramillo, forskare vid Institutionen för naturgeografi. Fernando är bland annat kursansvarig för Land and Water Risk Assessment och undervisar även inom avancerad hydrologi. fernando.jaramillo@natgeo.su.se eller 08-16 47 71.

Om vattenkvalitet och föroreningsspridning i vatten under markanvändnings- och klimatförändring
Jerker Jarsjö, forskare vid Institutionen för naturgeografi. jerker.jarsjo@natgeo.su.se eller 076-205 8673.

Vattenrelaterade katastrofer och globala mål för hållbar utveckling
Zahra Kalantari, forskare vid Institutionen för naturgeografi och Bolincentret för klimatforskning. Zahra är involverad i flera forskningsprojekt tillsammans med andra myndigheter med ansvar för vattenfrågor, till exempel MSB, Trafikverket, SMHI och miljödepartementet. zahra.kalantari@natgeo.su.se eller 070-617 0325.

Förändringar i sötvattentillgång och -kvalitet och deras samspel med klimatförändringar
Gia Destouni, professor i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser. Gia är prefekt för Institutionen för Naturgeografi vid Stockholms universitet, ledamot av Vetenskapsakademin och en av landets mest meriterade hydrologergeorgia.destouni@natgeo.su.se eller 08-16 47 85.