Dricksvatten i riskzon enligt ny utredning

Publicerat tisdag 26 april kl 22.00
Svenskt dricksvatten riskerar att försämras inom en snar framtid om inte åtgärder vidtas. Detta enligt den dricksvattenutredning som presenterades för regeringen i dag. Utredaren Gunnar Holmgren säger att det ligger på kommuner och svenska staten att ta tag i problemet.

– Vi har kommit fram till att det behövs en betydligt mer kommunal samverkan mellan kommunerna för att då skapa bättra kvalitet i dricksvattnet för framtiden och också skydda dricksvattentäktet. Det behövs också ett mer regionalt synsätt, där kommunerna jobbar ihop i regioner, för att få bukt med de risker som finns för framtiden, säger Gunnar Holmberg.

I dagens rapport pekas klimatförändring ut som den största anledningen till att dricksvattnet riskerar att försämras. Utredningen drar slutsatsen att kommuner måste samarbeta med varandra och svenska staten för att motverka föroreningen av dricksvatten. I rapporten föreslås lösningar med en uppskattad totalkostnad på runt 100 miljoner, vilket landsbygdsminister Sven-Erik Bucht ställer sig positiv till.

– Det är vårt viktigaste livsmedel. Utan vatten har vi inget liv, så de pengarna ska nog inte vara något problem att få fram, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Både Naturskyddsföreningen och branschorganisationen Svenskt Vatten ställer sig positiva till utredningen, men är ändå oroliga för framtiden. Anna Linusson, VD på Svenskt Vatten, menar att det behövs tydligare direktiv för att kommuner ska hålla sitt vatten rent från kemikalier.

– Vi tycker att dricksvattenutredningen underskattar hotet från kemikaliesamhället. På Svenskt Vatten ser vi att det behövs nationella regler mot hantering av ett antal farliga kemiska ämnen nära dricksvattentäkter.

Mer nyheter

Kontakta oss idag!

BRAVA Vattenrening finns och verkar i Stockholm och Örebro med omnejd och har kunder över hela Sverige. Vi har stor och bred kunskap om alla sorters vattenproblem och vattenkällor.

Genom att klicka på skicka medelande så godkänner du vår integritetspolicy, du kan när som helst skriva till oss för att ta bort dina uppgifter.