– Vi trodde att det skulle vara bättre resultat. Men det mesta är ju ändå tjänligt vatten, säger Sofia Palo, miljö- och hälsoskyddsinspektör på Motala kommun.

47 familjer i Motala kommun ingick i undersökningen. 31 av 47 provsvar hade tjänligt med anmärkning. Det innebär ändå att det går att dricka, men det är just att det var så många provsvar med anmärkning som förvånar Sofia Palo. Bland anmärkningarna var det vanligt förekommande med koliforma bakterier, något som definitivt inte är bra i höga halter.

– Det kan man bli magsjuk av, säger hon.

Tio hushåll hade tjänligt vatten och sex hushåll hade otjänligt vatten. De sistnämnda rekommenderas att åtgärda problemet med sin brunn.

– De måste definitivt se över brunnarna. Jag skulle inte dricka det vattnet, utan köpa vatten i butik tills det är åtgärdat, rekommenderar Sofia och tillägger att man kan hämta kommunalt vatten på dunk och koka vattnet om det rör sig om en bakteriell förorening.

Hushållen med otjänligt vatten har fått information om hur man ska gå vidare för att få tjänligt vatten igen. Sofia rekommenderar att man testar sitt vatten varje år om man har små barn och egen brunn och vart tredje år om man inte har små barn.

– Det behöver inte smaka eller lukta dåligt, poängterar hon.