29.06.16

De jagar lösningar på akuta vattenbristen

Det råder akut vattenbrist på Öland. Mest drabbad är den södra delen, där kommunen sätter sitt hopp till mobila vattenverk och en ny vattenledning från fastlandet.

Flera gånger om dagen kör den svarta tankbilen över bron till Öland. Den lämnar cirka 1 000 kubikmeter dricksvatten per dygn i Mörbylångas vattenverk.

Tack vare extravattnet från fastlandet lyckas Mörbylånga kommun hålla trycket uppe i ledningarna. Grundvattennivåerna är rekordlåga och några av kommunens brunnar har sinat.

ADTECH GmbH (Master default)

– Det är otroligt ansträngt på många plan, säger Niclas Beermann med trött röst.

Han är teknisk chef i Mörbylånga kommun. Uppgiften att lösa vattenbristen vilar tungt på hans axlar.

En ledning har dragits från Kalmar för att förse Öland med extra dricksvatten. Förhoppningen är att den ska tas i bruk den här veckan.

Den ska maximalt kunna bidra med 1 000 kubikmeter per dygn. Men Niclas Beermann hyser inget hopp om att slippa transportera vatten med tankbil.

– När turisterna kommer ökar förbrukningen med 2 000 kubikmeter så ledningen räcker inte, säger han.

Läs mer: Bräckt vatten fyller camping-poolerna

Så jakten på vatten går vidare. Kommunen borrar efter nya täkter, lagar läckor på ledningsnätet och skapar små dämningar för att stoppa avrinningen.

Ett stenkast söder om Mörbylånga tätort vittnar två blåa containrar om de kommunala åtgärderna. De rymmer små mobila vattenverk, som renar grundvattnet med membranfilter.

Täkten här har inte använts sedan ättikfabriken brann i början av 90-talet, när släckmedel rann ner i grundvattnet. Nu är förhoppningen att det mobila verket ska kunna ta bort sulfatet i vattnet så att det ska gå att dricka.

– Vi tar alla möjligheter vi har att plocka fram vatten. Mobila vattenverk är bra eftersom vi inte behöver bygga ett helt vattenverk. Vi kan köra det här något år eller två, sedan kanske vi har grundvatten så det räcker, säger drifttekniker Lennart Fridlund.

Han är uppvuxen på ön och van vid att snåla med vattnet.

– Men sådan här brist, att det tar slut i brunnarna, så har det aldrig tidigare varit, säger han.

Just nu testkörs ett av de mobila vattenverken för att säkerställa att processen fungerar tillräckligt bra.

– Det är ett ganska dyrt sätt att rena vatten, men allt blir billigare än att köra vatten, konstaterar Niclas Beermann.

Det renade vattnet används än så länge till bevattning. Men förhoppningen är att det mobila vattenverket snart ska kunna ge ett tillskott på ungefär 120 kubikmeter per dygn till det kommunala ledningsnätet.

– Det ger oss inte så många kubik, men det blir ett bidrag, och det ger oss kunskap om den typen av teknik. Vi är inte så vana vid att jobba med membranteknik, säger Niclas Beermann.

Läs mer: Normala grundvattennivåer kan dröja ett år

Till nästa sommar hoppas Niclas Beermann att tillgången på dricksvatten ska vara bättre. Sveriges geologiska undersökningar, SGU, ska under hösten leta efter vattentäkter genom helikopterflygningar med TEM-mätningar.

TEM-metoden innebär att den elektriska ledningsförmågan i marken mäts ner till 200–300 meters djup med hjälp av en spole som hänger under helikoptern. Syftet är att lokalisera lovande områden för att inte behöva borra i onödan.

– Vi letar efter förändringar i jordlager och berggrunden. Det är större chans att hitta vatten i uppsprucken bergart än i tät. Metoden kan också se på vilket djup som grundvattnet blir salt, då kan vi varna så att man inte borrar för djupt och riskerar att förstöra grundvattnet, säger Peter Dahlqvist, hydrogeolog på SGU.

I Danmark har metoden använts under många år, men den är relativt ny i Sverige. 2013 testades den på Gotland med goda resultat.

– Vi pekade ut ett antal områden som intressanta och vad jag vet har kommunen gått vidare med ett på Fårö, berättar Peter Dahlqvist.

Mörbylångas tekniska chef hoppas också få fram mer vatten till nästa sommar via ett nytt avsaltningsverk och renat processvatten från kycklingfabriken Guldfågeln.

– Fördelen med processvatten är att det inte innehåller läkemedelsrester. Vi håller på att utreda möjligheten att rena det vattnet, men vi vet från referenser att det går, säger Niclas Beermann.

På grannön Gotland pågår redan bygget av ett avsaltningsverk, som ska omvandla havsvatten till dricksvatten med hjälp av omvänd osmos. På Öland planeras två avsaltningsverk.

– Det är en oerhört intressant teknik. Vi vet inte om det regnar i år så att vi får grundvatten till nästa år. Vi måste säkra upp vatten till 2017, säger Niclas Beermann.

Mörbylånga kommun på Öland

Mörbylånga kommun, på södra Öland, har 15 000 invånare.

Under lågsäsong ligger vattenförbrukningen på 3 500 kubikmeter per dygn. Under högsäsong ökar den till cirka 5 500 kubikmeter per dygn.

Totalt sett ökar Ölands befolkning från 25 000 till 250 000 under sommaren.

TEM-mätningar kommer utföras i september

Mätningarna över Öland kommer att utföras i september och ska täcka två tredjedelar av ön.

Helikoptern flyger på ungefär 80 meters höjd över marken. Cirka 30 meter under helikoptern hänger en sändarram med mottagarspolar.

En kraftig ström skickas ut i sändarramen. När strömmen stängs av induceras en ström i marken och sprider sig nedåt och utåt. I mottagarspolarna mäts hur magnetfältet från marken klingar av. Av styrkan i signalen i mottagarspolarna kan man avläsa hur god elektrisk ledningsförmåga materialet har i marken.

Nackdelen med mätmetoden är att den är känslig för störningar från kraftledningar, elstängsel och järnvägar.