Bygget med tunnelbanan påverkar grundvattnet

Både det skiftande vädret och tunnelarbeten påverkar grundvattennivåerna. Och klimatförändringarna innebär ytterligare påverkan när det svenska vädret bjuder på både längre torra perioder och tider med riklig nederbörd.

Men där nya tunnelbanan byggs finns en extra god kontroll av grundvattnet, berättar Karl Persson, ansvarig för nya tunnelbanans miljötillstånd.

– Att spränga i berg under jord innebär alltid att det läcker in grundvatten genom sprickor i berget. Sjunkande nivåer kan leda till att leran i marken blir mer kompakt så att det uppstår sättningar, att marken sjunker. Det kan orsaka skador på fastigheter så det måste vi undvika, säger Karl Persson.

Överallt där tunnelbanan byggs ut finns mätpunkter där man regelbundet kontrollerar hur mycket grundvattennivåerna förändras. Om grundvattnet sjunker under vissa mängder fyller man på med nytt vatten, vilket kallas infiltration.

– Arbetena har fungerat väldigt bra och vi har påverkat grundvattnet mycket mindre än vad vi trodde. Vi jämför hela tiden med hur grundvattnet varierade innan vi började bygga och i många områden syns ingen påverkan alls. Och där påverkan uppkommer fungerar infiltrationen bra.

 

bild
Nytt vatten fylls på i grundvattenmagasin med hjälp av infiltrationsskåp eller infiltrationsbrunnar. Foto: Region Stockholm

 

Klimatförändringar påverkar

Stigande globala temperaturer leder till mer extremväder, vilket också påverkar grundvattennivåerna.

– Under sommarhalvåren förväntas torrperioderna bli längre och leda till lägre grundvattennivåer enligt SMHI. Men vi kommer också att få mer nederbörd och på höstarna kommer grundvattnet därför att stiga igen.

Efter årets sommar ser grundvattensituationen enligt Karl Persson bra ut.

– Men det beror på att ovädret Hans härjat och att det varit en ovanligt regnig sommar. Vi behöver ha beredskap för extrem torka, som det blev sommaren 2018. Där vi bygger är det väldigt bra kontroll av grundvattnet och vi känner oss trygga med att vi kan hantera alla sorters väderhändelser.

Grundvattnet används inte som dricksvatten

Däremot påverkas inte dricksvattnet i Stockholm av tunnelbanan, eftersom grundvattnet inte används för dricksvatten i de områden där vi bygger.

– Många fastighetsägare har däremot installerat bergvärme, som är beroende av grundvattnet. Hittills har vi inte sett någon negativ påverkan på brunnar, men vi kommer att följa upp dem tills vi har byggt klart. Fastigheter behöver dessutom inte lika mycket värme på sommaren, då grundvattnet i regel sjunker.

Källa: Region Stockholm

Mer nyheter

Kontakta oss idag!

BRAVA Vattenrening finns och verkar i Stockholm och Örebro med omnejd och har kunder över hela Sverige. Vi har stor och bred kunskap om alla sorters vattenproblem och vattenkällor.

Genom att klicka på skicka medelande så godkänner du vår integritetspolicy, du kan när som helst skriva till oss för att ta bort dina uppgifter.