Brunn förgiftad av bekämpningsmedel

https://www.laholmstidning.se/2016/09/06/brunn-forgiftad-av-bekampningsmedel/

skottorp En av uttagsbrunnarna vid Skottorp har så höga halter av bekämpningsmedel att det inte går att använda vattnet från brunnen.
– Det är bekämpningsmedel, metaboliter och nedbrytningsprodukter som vi hittat i vattnet, berättar Henrik Kjellgren, chef för vattenproduktion på Laholmsbuktens VA.

Han förklarar att detta inte är något nytt, utan att det är för gamla synder som det nu ser ut som det gör med vattnet.
Brunnen ligger intill järnvägen som inte längre används. Tidigare har järnvägsspåren besprutats med olika bekämpningsmedel, vilket nu gått ner i grundvattnet.

– Vattnet måste renas innan det kan användas, berättar Henrik Kjellgren, chef för vattenproduktion på Laholmsbuktens VA.
Det är en blandning av flera olika ämnen som kan vara cancerogena, menar han. Så i nuläget tas inget vatten från upptagningsbrunnen med de höga halterna.

– Vi kommer ju att bygga om anläggningen här och renovera för 60 miljoner, men vi kommer ändå inte att börja använda den brunnen.

I dagsläget använder de brunnen med otjänligt vatten till skyddspumpning, det innebär att den ska ta upp gifter så att de inte sprids till de andra brunnarna.
– Sedan kan två brunnar som nästan ligger intill varandra mäta helt olika ämnen och halter, bland annat beroende på vilken höjd de ligger på, förklarar Henrik Kjellgren.

Trafikverket berättar att man under 1970- och 80-talet men även en bit in på 90-talet använde ett bekämpningsmedel vid namn Karmex 50. Det aktiva ämnet i bekämpningsmedlet var diuron. Efter det användes ett annat medel vid namn Arsenal, där det aktiva ämnet var imazapyr. Det slutade man att använda vi sekelskiftet.
–Långt där innan användes Hormoslyr, men i dag tar vi experthjälp när vi väljer medel, berättar Jonas Lyxell vid Trafikverket.
De ämnen som användes förr fungerade lite olika, men de har gemensamt att de lever kvar en lång tid i marken.

I dag används ett medel som heter Roundup Bio, där glyfosat är det aktiva ämnet. Glyfosat är ett av de absolut vanligaste ämnena i bekämpningsmedel i dag.
– Vi kommer att installera nya reningsfilter, bland annat kolfilter och nitratfilter i och med ombyggnationen. Det kommer även att bli en ny brunn tänker vi oss, berättar Henrik Kjellgren.
Men brunnen som har höga halter av bekämpningsmedel kommer de inte att använda efter nybyggnationen heller. Det vattnet vill de helt enkelt inte ta av.
– Nej den brunnen låter vi vara och den kommer vi nog aldrig att ta vatten ifrån, säger Henrik Kjellgren.

Mer nyheter

Kontakta oss idag!

BRAVA Vattenrening finns och verkar i Stockholm och Örebro med omnejd och har kunder över hela Sverige. Vi har stor och bred kunskap om alla sorters vattenproblem och vattenkällor.

Genom att klicka på skicka medelande så godkänner du vår integritetspolicy, du kan när som helst skriva till oss för att ta bort dina uppgifter.