Bly i dricksvatten till Utö skola – Man fortsätter låta eleverna på Utö skola att dricka vattnet trots blyinnehållet

Läs mer här

Bly i dricksvatten till Utö skola
Förra månaden uppmättes en halt på inte mindre än 180 mikrogram bly per liter i vatten före det järnfilter som finns i det vattensystem som försörjer Utö Skola. I det vatten som når fritis på skolan ligger halten på 2.9 mikrogram per liter. Gränsvärdet för tjänligt vatten är 10 mikrogram per liter. Men enligt Livsmedelsverket finns det risker även vid låg exponering för bly. Trots det får barnen på skolan fortsätta att dricka vattnet.
”Enligt de riskvärderingar som är gjorda för bly så anses det kunna skada nervsystemet även mycket låga exponeringsnivåer. Särskilt när hjärnan utvecklas hos foster och små barn är känsligheten stor”, skriver en statsinspektör på Livsmedelsverket i ett mejl till Haninge kommun.
”Vi ser inte att det finns någon anledning till undersökning av barnen i detta läge. Vi vet inte heller hur en sådan undersökning skulle kunna genomföras eller vad man skulle göra med resultatet. … Dessa halter av bly innebär ingen akut hälsorisk.”
Livsmedelsverket ger också kommunen instruktioner om hur man ska hantera media.
”Sådana här saker har en tendens att sprida sig snabbt. Framför allt om vattentankar placeras vid skolan så dyker frågor upp. Se till att vara överens med verksamheten och VA om vilken information som ska förmedlas utåt”, skriver statsinspektören.
Så här är de uppmätta halterna av bly i dricksvatten till Utö Skola. Första omgången prover:
Provtagning 2017-02-09. Vid grundvattenpump – 48 mikrogram per liter. Bedömning: vattnet är otjänligt.
Provtagning 2017-02-09. Råvattenkran – 11 mikrogram per liter. Bedömning: vattnet är otjänligt.
Provtagning 2017-02-09. Hydrofor (tryckvattenbehållare /red) – 7.8 mikrogram per liter. Bedömning: vattnet är tjänligt med anmärkning.
Provtagning 2017-02-09. Första ventil före järnfilter – 12 mikrogram per liter. Bedömning: vattnet är otjänligt.
Provtagning 2017-02-09. Före kolfilter – 97 mikrogram per liter. Bedömning: vattnet är otjänligt.
Provtagning 2017-02-09. Kran efter radonett (radonavskiljare /red) – 24 mikrogram per liter. Bedömning: vattnet är otjänligt.
Provtagning 2017-02-09. Efter liv-filter – 18 mikrogram per liter. Bedömning: vattnet är otjänligt.
Provtagning 2017-02-09. Fritis på skolan – 2.9 mikrogram per liter. Bedömning: vattnet är tjänligt med anmärkning.
Så här är de uppmätta halterna av bly i dricksvatten till Utö Skola. Andra omgången prover:
Provtagning 2017-02-14. Före järnfilter – 180 mikrogram per liter. Bedömning: vattnet är otjänligt.
Provtagning 2017-02-14. Efter kolfilter – 16 mikrogram per liter. Bedömning: vattnet är otjänligt.
Provtagning 2017-02-14. Kran, fritids på skolan – 2.2 mikrogram per liter. Bedömning: vattnet är tjänligt med anmärkning.
Provtagning 2017-02-14. Syslöjden på skolan – 2.2 mikrogram per liter. Bedömning: vattnet är tjänligt med anmärkning.
Haninge kommun meddelar att man fortsätter låta eleverna på Utö skola att dricka vattnet trots blyinnehållet. Man planerar att ta fler prover och fortsätta den nu pågående utredningen i ärendet.
/FoodMonitor

Mer nyheter

Kontakta oss idag!

BRAVA Vattenrening finns och verkar i Stockholm och Örebro med omnejd och har kunder över hela Sverige. Vi har stor och bred kunskap om alla sorters vattenproblem och vattenkällor.

Genom att klicka på skicka medelande så godkänner du vår integritetspolicy, du kan när som helst skriva till oss för att ta bort dina uppgifter.