Bekämpningsmedel hittat i dricksvattnet i Båstads kommun – nu sätts åtgärder in

Läs mer här

 

BÅSTAD27 juli 2017 13:30

Bekämpningsmedel hittat i dricksvattnet i Båstads kommun – nu sätts åtgärder in
Rester av bekämpningsmedel har uppmätts i dricksvattnet i Båstads kommun. Nu sätter NSVA in åtgärder. Men enligt NSVA kan vattnet fortsatt användas till mat och dryck precis som tidigare.

Halterna av framförallt bekämpningsmedlet BAM i kommunens dricksvatten har stigit under de senaste åren. Efter en rapport från länsstyrelsen har NSVA, Nordvästra skånes vatten och avlopp, tagit extra prover i Torekov och längs kuststräckan ned till Stora Hult. Prover som bekräftade länsstyrelsens rapport “Bekämpningsmedel i skånska grundvatten”.
Enligt NSVA är det fortsatt riskfritt att dricka vattnet i Båstads kommun även om man uppmätt rester av främst bekämpningsmedlet BAM. Detta är en nedbrytningsprodukt av ogräsmedlet Diklobenil som förbjöds 1989-1990 och ingick i ogräsmedlet Totex strö. Högsta halterna av just BAM i kommunen har uppmätts i Torekov. I en vattentäkt i Torekov låg de uppmätta halterna på 0,67 mikrogram per liter.
Täkterna förser främst Torekov men även hushåll söderut längs kusten med vatten. Enligt NSVA är den hälsomässigt acceptabla högsta halten av BAM 67 mikrogram per liter vatten.
– Livsmedelsverket sätter gränsen vid 67 mikrogram och det är flera gånger högre än vad som har uppmätts i Torekov, säger Jonas Håkansson, chef för avdelning dricksvatten på NSVA.

Enligt honom behöver inte Bjäreborna vara oroliga för att dricka vattnet. Enligt NSVA kan vattnet fortsatt användas till mat och dryck precis som tidigare.
Gränsvärdet Livsmedelsverket har för bekämpningsmedel i dricksvatten ligger annars på 0,1 mikrogram per liter enligt ett uttalande från Tina Eriksson, miljöchef i Båstads kommun. Ett gränsvärde både kommunen och NSVA jobbar för att uppnå. Hon har även varit i kontakt med Livsmedelsverket i frågan.
– Kommuninvånarna behöver inte oroa sig för hälsan. Det är inget som är farligt i den nivå som det är nu. 0,67 är ju en procent av det värdet som är hälsomässigt acceptabelt, säger Tina Eriksson.
En kortsiktig lösning som ska genomföras under hösten är att NSVA installerar kolfilterrening på de vattenverk som visat på högst halter av bekämpningsmedel. Dessutom har man reglerat så att det vattenverk som visade på högst halter av bekämpningsmedel nu skickar ut minst vatten i ledningsnätet. Vatten som sedan späds ut med vatten från andra vattenverk som inte är lika påverkade av bekämpningsmedel.
I den långsiktiga planen ingår att koppla Båstads kommun till Sydvatten och sjön Bolmen. Det handlar om kommunens södra delar. En sådan anslutning planeras till år 2020.
NSVA kommer att genomföra tre träffar dit alla som har frågor som handlar om förekomsten av bekämpningsmedel i dricksvattnet är välkomna. Träffarna genomförs i Torekovs församlingshem under fredagen den 28 juli klockan 10-15 samt tisdagen den 1 augusti klockan 17-20 och även i Båstads kommunhus tisdagen den 1 augusti klockan 9-12.
Andra bekämpningsmedel som hittades vid senaste provtagningen var Atrazin, Atrazindesetyl och Bentazon.

Mer nyheter

Kontakta oss idag!

BRAVA Vattenrening finns och verkar i Stockholm och Örebro med omnejd och har kunder över hela Sverige. Vi har stor och bred kunskap om alla sorters vattenproblem och vattenkällor.

Genom att klicka på skicka medelande så godkänner du vår integritetspolicy, du kan när som helst skriva till oss för att ta bort dina uppgifter.