02.02.17

Anser inte regeringen att dricksvatten är ett viktigt livsmedel?

Läs mer här

 

Pressmeddelande  •  Feb 01, 2017 10:19 CET

©Arttim–stock.adobe.com

Sveriges regering och riksdag måste säkra skyddet av vårt vatten. Svenskt Vatten vill att det ska vara förbjudet i hela landet att sprida kemiska växtskyddsmedel och släppa ut de farligaste kemikalierna i den så kallade primära skyddszonen närmast vattenuttaget. För de som mister sitt dricksvatten är det lika illa om det beror på att vattentäkten förorenats eller om den sinat. Vare sig vi är spädbarn eller pensionärer, friska eller sjuka, bor på landsbygd eller i städer så är vi beroende av dricksvatten – dygnet runt, året om, livet ut.

Utan dricksvatten, ingen mat

Sämre skydd av dricksvattentäkter kan negativt påverka livsmedelsindustrier som ska förädla jordbrukets produkter. Mat går inte att tillaga utan vatten. Vi har under sommaren 2016 kunnat följa hur brist på vatten hotade livsmedelsproduktionen i sydöstra Sverige.

  • Regeringen styr inte över vädret men den bestämmer över reglerna för spridning av olika kemikalier, säger Anna Linusson, VD på Svenskt Vatten. Redan idag är spridning av växtskyddsmedel ett problem för många dricksvattenproducenter.

Livsmedelsstrategin låser fast regeringen

Vad gäller dricksvattnet hänvisar regeringen i livsmedelsstrategin bara pliktskyldigt till den nyligen slutrapporterade Dricksvattenutredningen. Inget sägs om bättre balans mellan ökad matproduktion, och därmed mer växtskyddsmedel, och vattenskydd. Redan medan Dricksvattenutredningen pågick luckrade regeringen upp reglerna för spridning av bekämpningsmedel på eller nära vattentäkter.

En ny dom i Mark- och miljödomstolen innebär att Sverige måste acceptera växtskyddsmedel godkända av andra länder, men som Sverige inte tillåtit. Detta är negativt för skyddet av dricksvatten. Vare sig Dricksvattenutredningens förslag eller livsmedelsstrategin förbättrar det.

  • Vi är positiva till att den inhemska matproduktionen värnas, men skyddet av den måste balanseras mot skyddet av dricksvattnet. Matproduktion och dricksvattenproduktion behöver betraktas som lika viktiga, avslutar Anna Linusson. Ibland innebär en ökad matproduktion mer utsläpp av ämnen som förorenar vattnet. I en verkligt hållbar livsmedelsstrategi måste detta balanseras.

Svenskt Vatten arbetar för friskt dricksvatten, rena sjöar och hav samt människors tillgång till långsiktigt hållbara vattentjänster. Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder.