25.01.23

Allt fler kommuner vill använda dalälven för dricksvatten

  • Uppsala, Sala, Västerås och Gävle är några kommuner som börjat utreda dalälven som möjlig framtida vattentäkt.
  • Älven är även en viktig bricka för industrier och företag som vill etablera sig, som Google och Northvolt.
  • Enligt länsstyrelser och intresseföreningar är den samlade bilden att det förmodligen inte skulle ha särskilt stor påverkan med fler uttag för dricksvatten.

Läs mer här

Bli kontaktad av oss och få gratis rådgivning