25.01.23

Allt fler kommuner vill använda dalälven för dricksvatten

  • Uppsala, Sala, Västerås och Gävle är några kommuner som börjat utreda dalälven som möjlig framtida vattentäkt.
  • Älven är även en viktig bricka för industrier och företag som vill etablera sig, som Google och Northvolt.
  • Enligt länsstyrelser och intresseföreningar är den samlade bilden att det förmodligen inte skulle ha särskilt stor påverkan med fler uttag för dricksvatten.

Läs mer här