Vattenfilter för järn, kalk, mangan, Poseidon

Poseidon

 • Kalk
 • Järn
 • Mangan
 • Flödesstyrt
 • Helt utan elektricitet
Vattenfilter för järn, kalk, mangan, Poseidon

Zeus

 • Kalk
 • Järn
 • Mangan
 • Humus
 • Uran
 • Flödesstyrt
 • Helt utan elektricitet
Vattenfilter för järn, kalk, mangan, humus, uran, Hekules-Oceanos

Oceanos

 • Kalk
 • Järn
 • Järnoxid
 • Mangan
 • Manganoxid
 • Flödesstyrt
 • Helt utan elektricitet
Vattenfilter för järn, kalk, mangan, humus, uran, Hekules-Oceanos

Herkules

 • Kalk
 • Järn
 • Järnoxid
 • Mangan
 • Manganoxid
 • Humus
 • Uran
 • Flödesstyrt
 • Helt utan elektricitet
Vattenfilter

Titan

 • Åtgärdar Lågt pH
 • Järnoxid
 • Manganoxid