Vattenfilter för kalk, Triton-PC

Triton PC

 • Kalk
 • Liten och kompakt design
 • Låg saltförbrukning
 • Flödesstyrt
 • Helt utan elektricitet
Vattenfilter för flera hushåll, Triton 600

Triton 600

 • Kalk
 • Låg saltförbrukning
 • Flödesstyrt
 • Helt utan elektricitet
Kalkfilter för höga flöden, Triton 500

Triton 500

 • Kalk
 • Låg saltförbrukning
 • Flödesstyrt
 • Helt utan elektricitet
Avhärdningsfilter för inkommande varmvatten, Triton HT65

Triton HT65

 • Kalk
 • Liten och kompakt design
 • Låg saltförbrukning
 • Flödesstyrt
 • Helt utan elektricitet
Vattenfilter för kalk, Triton 300

Triton 300

 • Kalk
 • Liten och kompakt design
 • Låg saltförbrukning
 • Flödesstyrt
 • Helt utan elektricitet
Vattenfilter för kalk, Triton S3

Triton S3

 • Kalk
 • Liten och kompakt design
 • Låg saltförbrukning
 • Flödesstyrt
 • Helt utan elektricitet