Hera

Vattenfilter för rening av turbiditet,  järn- och manganoxid

Grumligt vatten kan orsakas av bl.a. inträngning av ytvatten men även av förhöjda halter av järn och mangan. Detta kan leda till missfärgningar men även igensatta ledningar, varmvattenberedare, tvättmaskiner och silar i kranar.

Hera är ett helt flödesstyrt vattenfilter utan el som renar partiklar ner till 5 mikron.

Vattenfilter för järn, partiklar, grumlighet
 
 
 

Installation
Filtret installeras på inkommande vatten efter tryckkärl. Kräver avlopp för backspolningsvatten.

Funktion
Föroreningarna fastnar i filtermassan som sedan rengörs med vatten när den är mättad. Föroreningarna spolas ut i avloppet via en process som kallas backspolning. Hera är ett helt flödesstyrt system som endast backspolar vid behov, processen sker helt automatiskt. Vattenfiltret är uppbyggt av dubbla filtertuber med filtermassa som innebär att när den ena backspolar levererar den andra rent vatten. Produktionen av rent vatten sker alltså oavbrutet 24 timmar om dygnet alla dagar på året.

Vi hjälper till!
Orsaken till grumligt vatten bör alltid undersökas så att rätt lösning monteras. Ta gärna kontakt med ditt närmaste Bravakontor så hjälper vi er hela vägen.