Triton 300

Ett kompakt och kraftfullt avhärdningsfilter

Triton 300 renar effektivt hela hushållets vatten från kalk, helt utan avbrott.

Vattenfilter för kalk, Triton 300
 
 
 

Installation

Installeras på inkommande vatten efter tryckkärl. Kräver avlopp för backspolningsvatten.

Regenerering

Kalken fastnar i filtermassan. När filtermassan blir mättad med kalk rengörs den med saltvatten från saltbehållaren i filtret. Kalken spolas tillsammans med saltvattnet ut i avloppet. Denna process kallas regenerering. Med andra ord, saltet används endast för att rengöra filtermassan. Ditt Bravafilter har dubbla tuber med filtermassa, när den ena regenererar levererar den andra avhärdat mjukt vatten. Det betyder att produktionen av mjukt vatten sker oavbrutet 24 timmar om dygnet alla dagar på året.

Inga inställningar krävs!

Ditt Bravafilter levereras förinställt på hårdheten i ditt vatten. Vattenförbrukningen mäts oavbrutet så att filtret endast regenererar när det behövs. Ekonomiskt och effektivt! Om vattenförbrukningen ökar eller minskar behöver man inte ändra några inställningar, det gör filtret själv helt automatiskt.

Vi hjälper till!

Ta gärna kontakt med ditt närmaste Bravakontor så hjälper vi till med bedömning och analys av ditt vatten för bästa resultat!

Bli kontaktad av oss och få gratis rådgivning