Dionysos Avsaltningsanläggning

Avsaltningsanläggning för både brunn och sjö

Dionysos är en väl genomtänkt och komplett reningsanläggning där Omvänd Osmos är hjärtat. Anläggningen klarar höga halter av bl.a. salt, tungmetaller, fluorid m.m.

För ett säkert, gott och hälsosamt vatten återmineraliseras även vattnet efter rening.

brava-favicon
 
 
 

Installation
BRAVA DIONYSOS installeras efter det befintliga tryckkärlet för att rena ett helt hushåll. Anläggningen kräver tillgång till el samt avlopp.

Funktion
Membranet i BRAVA DIONYSOS renar vattnet ner på molekylnivå genom direktflöde med ca 4 l/min. Det rena vattnet mellanlagras i en storleksanpassad tank. Den inbyggda pumpen förser sedan huset med ett rent och friskt vatten. BRAVA DIONYSOS är helt anpassningsbar beroende på kapacitetskrav eller storlek på hushåll.

Unik teknik
BRAVA DIONYSOS har en teknik som kallas omvänd osmos. Med hjälp av en pump hämtar filtret tillbaka en del av spillvattnet för att så effektivt som möjligt producera rent vatten utan onödig vattenåtgång. Med sin inbyggda kvalitetsmätare är BRAVA DIONYSOS en av marknadens effektivaste membranrenare med en reningskapacitet på hela 0,0001 micron. Omvänd osmos är en effektiv och beprövad teknik, miljövänligt och helt utan tillsatser av kemikalier.

Vi hjälper till!
Rening av saltvatten från brunn, sjö eller hav har alla sina unika lösningar. Kontakta ditt närmaste Brava kontor så hjälper vi er med alla detaljer!

Bli kontaktad av oss och få gratis rådgivning