Brava Vattenrening Brava Storkök Vi har över 25års erfarenhet  |  Vi utför service på alla vattenfilter  |  100% nöjd kund garanti.

Vattenfilter till sommarstugan!

I Sverige finns det runt en miljon sommarstugor/fritidshus som får sitt dricksvatten från enskilda brunnar. Med den kunskapen är det oroväckande att cirka 20% av alla enskilda brunnar i Sverige beräknas ha en vattenkvalitet som anses tjänlig utan anmärkning. Föroreningarna i resterande brunnar kommer ofta från avlopp, dynghögar, utedass, åkermark samt ämnen som urlakas ur berggrunden. Grävda brunnar anläggs ofta ytligt och är speciellt utsatta för ytvattenförändringar.

Hur ser det ut i er sommarstuga? Har ni koll på att vattnet är rent? Om inte, så vore det nog en bra idé att undersöka detta, något som vi gärna hjälper till med. Vi gör ett kostnadsfritt hembesök där vi ser över pumpen, tryckkärlet, utrymmet, underhållet samt ser över vattenkvalitén.

I samråd med dig tar vi sedan fram den bästa lösningen för just ditt vatten. Kontakta oss idag för mer information.

vattentekniker

Kontakta Brava Vattenrening

Kontakta det kontor som ligger närmast dig så återkommer vi till dig inom kort.
Brava Vattenrening är rikstäckande.

Brava Vattenrening Brava Storkök
X

Det ser ut som om du är sen. Bättre lycka nästa gång.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

BRAVA Vattenrening AB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@brava.se.

BRAVA Vattenrening AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR