Brava Vattenrening Brava Storkök Vi har över 25års erfarenhet  |  Vi utför service på alla vattenfilter  |  100% nöjd kund garanti.

Var tredje svensk riskerar kemikalier i dricksvattnet

Perfluorerade alkylsyror (PFAA) är nog för de allra flesta okänt. Dessa finns dock bland annat i brandsläckningsmedel och genom brandsläckningsövningar hamnar dessa i jorden för att sedan rinna ned i marken där det blandas med grundvattnet.

Livsmedelsverket har nu kartlagt halterna av PFAA i dricksvattnet genom en kommunenkät. Sex procent av anläggningarna i 65 kommuner var påverkade av PFAA. I fem kommuner, bland annat Båstad och Uppsala, har fynden av höga halter lett till förändringar i dricksvattenförsörjningar.

– Det kan hända att vi får högre halter i framtiden och därför är det viktigt med de här provsvaren, säger Emma Halldin Ankarberg, toxikolog vid Livsmedelsverket.

Livsmedelsverket rekommenderar samtidigt berörda kommuner att fortsätta kontroller vattnet då gifterna dessutom kan förflytta sig.

Läs mer på Svenska Dagbladet:
Risk för kemikalier i dricksvatten
Vågar vi dricka kranvattnet?

Vill du ha hjälp att kontrollera din vattentäkt? Kontakta oss på Brava vattenrening redan idag!

vattentekniker

Kontakta Brava Vattenrening

Kontakta det kontor som ligger närmast dig så återkommer vi till dig inom kort.
Brava Vattenrening är rikstäckande.

Brava Vattenrening Brava Storkök
X

Det ser ut som om du är sen. Bättre lycka nästa gång.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

BRAVA Vattenrening AB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@brava.se.

BRAVA Vattenrening AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR