Brava Vattenrening Brava Storkök Vi har över 25års erfarenhet  |  Vi utför service på alla vattenfilter  |  100% nöjd kund garanti.

Tre teorier om förorenat dricksvatten

Tre teorier om förorenat dricksvatten

HELSINGBORG

Ett lokalt fel, stillastående vatten vid grävarbeten i Maria Park eller kanske bakterier i vattentornet. Det är de tre huvudteorierna till att dricksvattnet i Helsingborg och Höganäs fick kokas under fyra dagar i augusti.

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) låter nu meddela att arbetet med att söka källan till det förorenade dricksvattnet är avslutat. Rekommendationerna att koka dricksvattnet utfärdades under perioden 22-25 augusti sedan enterokocker (tarmbakterier) upptäckts vid provtagningar.
NSVA har de senaste veckorna lagt ner mycket arbete för att hitta svaret på vad som frågan vad som orsakade de otjänliga proven.
– Vi har tagit över 200 prov de senaste veckorna och nästan alla har varit helt rena. Vi har inte upptäckt någon felkoppling eller liknande under alla våra kontrollbesök. Vi har spolat och klorerat vattentornet och kontrollerat anordningarna på ledningsnätet, säger Jonas Håkansson, chef för avdelningen Dricksvatten.

Något entydigt besked finns inte. Däremot en arbetshypotes i form av tre punkter:
• Det kan handla om ett lokalt fel i systemet vid provpunkten i själva ledningen, alternativt att en förorening passerat och och bara synts vid provpunkten utan att fastna i provpunkterna direkt nedströms eller uppströms.
• Bakterier som försvunnit lika snabbt som de kommit in i vattentornet är en annan tänkbar teori. En inspektion av vattentornet har visat att det finns brister som nu ska åtgärdas för eliminera vattentornet som en framtida felkälla.
• Det förorenade vattnet kan också ha sin förklaring i de många bygg- och grävarbetena i Maria Park. I en helt ny ledning i Maria Park som undersökts hade vattnet stått stilla i tre månader innan det spolades och sattes i drift.
– Det är hög omsättning i våra dricksvattensystem och tillfälliga föroreningar försvinner ganska snabbt. Därför är det i många fall svårt att hitta den exakta källan till vad som orsakar tillfälliga otjänliga vattenprov, säger Jonas Håkansson.
Han vill rikta ett stort tack till alla som behövde koka vattnet under de fyra dagarna i augusti.
– En kokningsrekommendation påverkar många, alltifrån privatpersoner och arbetsgivare till verksamheter och föreningar. Därför var det så härligt att majoriteten av alla som vi på NSVA hade kontakt med visade stor förståelse för vårt beslut och vårt arbete för att leverera drickbart vatten, sägerJonas Håkansson.
HELSINGBORG

 

 

vattentekniker

Kontakta Brava Vattenrening

Kontakta det kontor som ligger närmast dig så återkommer vi till dig inom kort.
Brava Vattenrening är rikstäckande.

Brava Vattenrening Brava Storkök
X

Det ser ut som om du är sen. Bättre lycka nästa gång.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

BRAVA Vattenrening AB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@brava.se.

BRAVA Vattenrening AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR